Aanvragen KA2 ‘Samenwerking tussen organisaties’ 2023 zijn geteld!

24 maart was de deadline voor Erasmus+ aanvragen KA2 ‘Samenwerking tussen organisaties’ en we kennen de aantallen:

KA210 ‘Kleinschalige partnerschappen’: 58 aanvragen.

KA220 ‘Samenwerkingspartnerschappen’: 83 aanvragen.

In totaal kregen we dus 141 aanvragen binnen! Dat is een stijging van respectievelijk 57% en 25% in vergelijking met 2022 en 2021.

Dat is alweer een mooi resultaat. Epos dankt jullie allemaal voor jullie enthousiasme en gedrevenheid.

Hieronder vind je het overzicht:

 

KA2 aanvragen 2023

2023 Aanvragen
KA210: Kleinschalige partnerschappen
Volwasseneneducatie 15
Schoolonderwijs 33
Beroepsonderwijs en -opleiding 10
Totaal KA210 58
 
KA220: Samenwerkingspartnerschappen
Volwasseneneducatie 26
Hoger onderwijs 13
Schoolonderwijs 31
Beroepsonderwijs en -opleiding 13
Totaal KA220 83
 
Totaal KA2 141