Home Agenda Epos contactseminarie over inclusie in de volwasseneneducatie

Agenda

26 sep 2022
Epos contactseminarie over inclusie in de volwasseneneducatie

, 3000 Leuven

Epos organiseert van 26 tot en met 29 september 2022  een Erasmus+ contactseminarie met het thema ‘Supporting  the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities’ binnen kernactie 1 van het domein volwasseneneducatie.

Het seminarie vindt plaats in Leuven.

De deadline voor kandidaturen is 29 mei 2022.

Verwachte resultaten

 • projectideeën opzetten binnen het domein volwasseneneducatie gericht op:
  • organisaties die werken met of voor een doelgroep met een functiebeperking*
   • * personen met een chronische aandoening -vastgesteld door een deskundige- die hem/haar kan belemmeren in deelname aan onderwijs/opleiding
  • organisaties die werken met of voor een doelgroep met fewer opportunities*
   • * geen diploma 3de graad en/of beschikken over een vervangingsinkomen
 • individuele leermobiliteiten organiseren binnen het Erasmus+ programma (KA1-acties), eventueel samenwerkingsverbanden opzetten (KA210)
 • samen met Europese collega’s netwerken opbouwen
 • deelnemende organisaties nemen deel met als vooruitzicht:
 • een aanvraag tot accreditatie (KA120) in 2022 of
 • een projectaanvraag kortlopende mobiliteit (KA122) in 2023 of
 • eventueel een projectaanvraag of deelname aan een kleinschalig partnerschap (KA210) in het voorjaar 2023
 • uitwisselen good practices binnen het domein volwasseneneducatie

 

Wie kan deelnemen?

Personeelsleden uit het volwassenenonderwijs, vertegenwoordigers uit de volwasseneneducatie van publieke en particuliere organisaties, koepelorganisaties, adviesorganen, beleidsmakers, trainers en opleiders. Voorkeur is er voor organisaties die laaggeschoolde volwassen lerenden kunnen betrekken in een projectaanvraag (leermobiliteit en/of een partnerschap voor samenwerking).

Epos heeft 10 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is in het Engels.

Epos neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Bekijk hier het (voorlopige) programma.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 29 mei 2022 in. Ten laatste op 14 juni wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Meer informatie?

Contacteer Ben De Maeijer.
 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat