BeInclusive EU Sport Awards 2023 


Sinds enkele jaren wil Europa sportorganisaties die concrete acties uitwerken om inclusie te bevorderen belonen via de #BeInclusive EU Sport Awards.

Deze zijn bedoeld om de beste projecten te belonen en zichtbaar te maken die inclusie succesvol hebben ondersteund door middel van sport.

Zij richt zich hiervoor tot:

  • organisaties die werken met etnische minderheden, vluchtelingen, mensen met een handicap, risicogroepen en iedereen die te maken heeft met moeilijke sociale omstandigheden;
  • organisaties die gendergelijkheid hoog in het vaandel dragen;
  • organisaties die de universele taal van sport gebruikten de Europese waarden en vrede te bevorden.

 

Je kan bijgevolg kandideren voor een award in de volgende categorieën:

  1. Barrières doorbreken: beloont projecten en organisaties die good practices geven voor het overwinnen van obstakels voor sportparticipatie door kansarme individuen mondiger te maken.
  2. Bevordering van gendergelijkheid in de sport – Be Equal: beloont projecten die de toegevoegde waarde van meer gendergelijkheid in de sport erkennen en acties uitvoeren om de kloof tussen mannen en vrouwen in sportparticipatie te dichten
  3. Sport voor vrede: beloont projecten die bijzondere nadruk leggen op de bevordering van vrede en Europese waarden door middel van fysieke activiteit.

De drie winnaars (één in elke categorie) worden bekendgemaakt tijdens het #BeInclusive-jaarfeest.

De winnaar gaat naar huis met een cheque van 10.000 euro, finalisten krijgen 2.500 euro.

Alle documenten en de inschrijvingslink vind je op de funding & tender portal van de Europese Commissie.