Oproep aan alle Erasmus+ projectcoördinatoren

Epos heeft voor dit jaar ‘democratische participatie’ als thema gekozen, en dat is opnieuw één van de horizontale prioriteiten.
2024 is immers een belangrijk jaar voor de democratie.

En in dit verband willen we graag weten of Erasmus+ een rol speelt bij het ontwikkelen van democratische participatie bij de deelnemers.

 

We hebben daartoe twee korte enquêtes ontwikkeld, eentje voor mobiele personeelsleden en eentje voor mobiele leerlingen, studenten en cursisten.

De enquête bestaat uit vier delen:

  • Achtergrondinformatie over internationalisering en Erasmus+
  • De Europese en nationale verkiezingen
  • Actief burgerschap
  • Persoonlijke informatie en wedstrijd

De resultaten van de bevraging zal via onze nieuwsbrief en sociale media worden verspreid.

We hebben echter uw hulp nodig om de bevraging bij de juiste doelgroepen te krijgen. GDPR-gewijs hebben wij immers geen inzage in de persoonsgegevens van deelnemers, dus kennen we de emailadressen niet.

Kan u daarom de volgende link naar de enquête doorsturen

 

We hebben ook QR-codes aangemaakt voor wie de bevraging liever via een mobiel toestel invult.

Bevraging personeel

Bevraging leerlingen, studenten, cursisten

De kans is reëel dat je databank met mailadressen niet meer actueel is, bv. van oud-leerlingen of oud-studenten, dan kan sociale media helpen om toch het doelpubliek te bereiken.

Wij zullen zelf ook onze sociale media en nieuwsbrief inzetten om zoveel mogelijk antwoorden te verzamelen.

Aan de bevragingen is dus ook een wedstrijd gekoppeld!

Onder de deelnemende personeelsleden verloten we drie workshops over de Europese instellingen en democratische participatie, in samenwerking met het Europahuis. De workshop kan in overleg met het Europahuis worden ingepland in jouw organisatie.

Voor de leerlingen, studenten en cursisten verloten we 30 duo-tickets voor de bioscoop onder de deelnemers aan de bevraging.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Bij voorbaat al van harte bedankt om Epos te helpen bij de verspreiding van deze vragenlijst.

Heb je vragen of opmerkingen, contacteer dan Petra Gillis via petra.gillis@epos-vlaanderen.be.