Impact of Student Mobility for Placements (SMP) on competencies, studies and employability (video in English)

European citizen, does it matter? (EN)

EU burger, maakt het wat uit? (NL)

Research impact Erasmus+ and eTwinning on schools (EN)

Onderzoek impact E+ en eTwinning op scholen (NL)

Epos voorstellingsfilm