Bavo Meert

Bavo is beleidsmedewerker internationaal onderwijs bij het Department Onderwijs en Vorming. Binnen de Afdeling Strategie en Kennis volgt hij alle dossiers rond onderwijs-arbeidsmarkt op. Hij vertegenwoordigt mee Vlaamse standpunten op internationale en Europese fora. Binnen het team van het Europees Voorzitterschap werkt hij ook mee aan verschillende andere thema’s, zoals de Raadsaanbeveling Leermobiliteit. 

Keynote: “Naar meer mobiliteit in Europa – de nieuwe Raadsaanbeveling leermobiliteit”

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend met de ambitie om meer studenten, scholieren en personeelsleden op mobiliteit te gaan. Als Europees voorzitter van de Raad onderhandelt België en Vlaanderen mee over dit voorstel. Wat zijn de ambities, en wat betekent dit voor de verschillende onderwijsdomeinen? Bavo Meert geeft een stand van zaken van het dossier dat het Departement Onderwijs en Vorming mee opvolgt en geeft een overzicht van de (mogelijke) implicaties.