Ines Verplancke

Inés Verplancke werkte bijna 20 jaar lang bij Europahuis Ryckevelde, eerst als educatief medewerker en later als directeur van de organisatie. Al die tijd ondersteunde ze, in nauwe samenwerking met Epos, talloze scholen en organisaties van de volwasseneneducatie bij het opstarten en uitwerken van Europese projecten.

Sinds 2022 traint en begeleidt ze scholen in het versterken van welbevinden op school, en coacht ze organisaties in hun strategische ontwikkeling. Haar passie ligt dus in het empoweren van mensen en organisaties. Met haar achtergrond in sociale en politieke wetenschappen onderbouwt ze dat verhaal op een inspirerende en wetenschappelijke manier. www.inesverplancke.be

Keynote: ‘Life skills en internationalisering: sleutels voor een succesvolle toekomst!’

Met het Europees Jaar van de Vaardigheden daagt de Europese Unie ons uit om na te denken over welke vaardigheden nodig zijn in de wereld van morgen, een wereld die steeds complexer wordt en waarin verandering en onzekerheid centraal staan.

Willen we dat mensen veerkrachtig en vlot kunnen navigeren door de uitdagingen van de wereld van morgen, dan lijkt het ontwikkelen van life skills zoals samenwerken en creatief en probleemoplossend denken, geen overbodige luxe. Bovendien leggen ze een stevige basis om ons voluit te kunnen ontplooien, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. En dat internationalisering daartoe kan bijdragen, hebben ondertussen al talloze projecten bewezen.

In deze presentatie gaan we aan de hand van een concrete internationaliseringsverhaal op zoek naar waarom life skills en internationalisering belangrijke sleutels voor een succesvolle toekomst zijn.

Workshop: ‘Van stress naar succes: boost je emotionele veerkracht!’

Heel wat jongeren en volwassenen hebben het momenteel emotioneel niet gemakkelijk. Zo zijn de cijfers rond burn-outs en depressies alarmerend, uiten jongeren hun emotionele worstelingen in moeilijk gedrag en kampen heel wat leerlingen met faalangst. Maar wat kan je doen om sociaal-emotioneel vaardig te worden, om met andere woorden niet overweldigd te worden door je emoties maar er beter te leren mee omgaan?

In deze workshop leer je jouw emoties en die van anderen beter begrijpen, en ontdek je hoe je je emoties kan leren reguleren. De Polyvagaal theorie is daarbij het uitgangspunt. De deelnemers gaan daarbij aan de slag met eenvoudige en wetenschappelijk onderbouwde tools en ontdekken zo hoe ze hun veerkracht kunnen versterken!