Willem De Klerck

Willem De Klerck is diensthoofd van de studiedienst van het Departement Werk en Sociale Economie. Hij werd aangeduid als Vlaams coördinator voor het Europese jaar van de vaardigheden.  

Willem De Klerck zal ingaan op de uitdagingen, de prioriteiten en de concrete initiatieven in het kader van het Europese jaar van de vaardigheden.