Buitenlandse conferentie “Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!” (DE)

A European Conference on the challenges of schools in the in the face of climate change and digitalization

Gezien de toenemende klimaatverandering en het tempo van de digitalisering staan de scholen van vandaag voor grote uitdagingen. De conferentie zal zich met name richten op de volgende vragen:

• Welke kennis hebben leerkrachten nodig om de uitdagingen aan te gaan en hoe kan Erasmus+ bijdragen tot de verwerving van deze kennis?
• Hoe kunnen Erasmus+-projecten – waaronder eTwinning – hiertoe bijdragen?

Organiserende Nationale Agentschappen Erasmus+

 • Nationaal Agentschap van Duitsland (Pädagogischer Austauschdienst)
 • Nationaal Agentschap van Finland

 

Datum

Begin: woensdag 3 mei 2023 (cultureel programma 15:30-17:30u; welkomstbuffet 19:00u)

Einde: vrijdag 5 mei 2023 (rond 14:00u)

Locatie

Gustav-Stresemann-Institut e.V.
Europäische Tagungs- und Bildungsstätte
Langer Grabenweg 68
D-53175 Bonn

De locatie is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (routebeschrijving)

Doelstellingen van het seminarie

 • De conferentie zal innovatieve projecten presenteren over digitalisering en duurzaam onderwijs met een focus op lerarenopleidingen. Het onderwerp “diclussie” (digitale integratie) zal worden behandeld.
 • De conferentie zal manieren belichten waarop scholen en leerkrachten kunnen profiteren van eTwinning en het Europees platform voor schoolonderwijs.
 • In uitwisseling met elkaar en met de hulp van deskundigen op dit gebied zullen de deelnemers concepten voor lerarenopleidingen en schoolontwikkeling bespreken en ontwikkelen.
 • De conferentie biedt scholen en lerarenopleidingen de gelegenheid om te netwerken, partners te vinden en nieuwe projecten (mobiliteitsprojecten, samenwerkingsprojecten, eTwinningprojecten) op te zetten.

Doelgroepen

 • Vertegenwoordigers van scholen (van kleuter- tot en met hoger middelbaar onderwijs, inclusief scholen voor beroepsonderwijs) en van lerarenopleidingen die belangstelling hebben voor het opstarten van Erasmusprojecten op het gebied van digitalisering en klimaatbescherming.
 • Vertegenwoordigers van Erasmus+-projecten (kernactiviteit 1 en 2 en eTwinning) die projecten hebben uitgevoerd of uitvoeren op het gebied van digitalisering en klimaatbescherming.
 • Vertegenwoordigers van Erasmus+ Teacher Academies en Jean Monnet-activiteiten inzake onderwijs voor duurzame ontwikkeling en digitalisering
 • Vertegenwoordigers van de Nationale Agentschappen

Aantal deelnemers

 • 170 deelnemers in totaal
 • Epos heeft 4 plaatsen gereserveerd voor Vlaamse deelnemers. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Werktaal

De werktaal van de conferentie is het Engels.

Het programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

De kostprijs

Reiskosten: Epos voorziet een forfaitaire vergoeding van €180 voor het transport heen en terug.

Overnachtingen en maaltijden: de kosten voor de accommodatie en de maaltijden (3-5 mei) worden vergoed door de organiserende agentschappen.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 12 februari 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat