cvo Miras West-Vlaanderen – Thekla Roose

Onze cursisten gingen 35 dagen op stage naar Portugal. Het zijn 3 cursisten kapper en 1 cursist schoonheidszorg uit het volwassenenonderwijs, die stage liepen in Braga. Een unieke kans voor hen, ze zijn de pioniers van het volwassenenonderwijs. Zij kregen immense professionele kansen en mochten van dag 1 klanten volledige behandelingen geven in zeer professionele salons. Ook op de school kregen ze een warm welkom door de cursisten en lesgevers. De cursisten lieten nu al weten dat ze Portugal zullen missen. Twee groepen van 2 lesgevers gingen op jobshadowing in deze periode en konden niet alleen overleggen over inhoud en didactiek met de Portugese collega’s, maar ook met de daar aanwezige Sloveense collega’s.

Thekla en haar cursisten goten hun verjaardagwensen in deze twee leuke filmpjes: