Dries Ballyn

Dries Ballyn werkt voor AHOVOKS, als procesbeheerder en business analist voor de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED). Dries is expert op het gebied van (digitale) kwalificatiebewijzen en de Vlaamse kwalificatiecontext. Daarnaast werkt Dries aan projecten rond microcredentials en competenties.

Dries studeerde sociologie en internationale betrekkingen & diplomatie en werkte eerder als junior onderzoeker op het gebied van sociaaleconomisch beleid.

Workshop: Edusprong – registratie van competenties

In het kader van levenslang leren is het kwalificeren van kleinere gehelen, zoals microcredentials en competenties, belangrijk. Ook binnen het volwassenenonderwijs speelt dit een essentiële rol. Met het Edusprongproject ‘registratie van competenties’ wordt ingezet op het zichtbaar en raadpleegbaar maken van de competenties van de burger in de LED. Door het registreren en zichtbaar maken van kleinere kwalificatiegehelen in trajecten levenslang leren willen we met Edusprong de mobiliteit op de opleidings- en arbeidsmarkt verhogen en werken we drempelverlagend.

Tijdens deze workshop zullen we dieper ingaan op de resultaten van de gedragenheidstudie rond het registreren van competenties die zowel inzoomt op de registratie zelf als op het gebruik van competenties.