E+ Contactseminarie ‘Going Green in Erasmus+: Project Development and Mobilities in the Field of Ecologic Sustainability in Adult Education’ (DE)


Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Duitsland organiseert van 24 mei tot en met 26 mei 2023  het contactseminarieGoing green in Erasmus+: Project development and mobilities in the field of ecologic sustainability in adult education’

Domein: volwasseneneducatie

 • Land: Duitsland
 • Plaats: Hamburg
 • Aanvang: 24 mei 2023
 • Eind: 26 mei 2023

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

 • Organisaties die werken rond duurzaamheid samenbrengen
 • Bewustwording en implementatie van duurzaamheid in projecten en binnen jouw organisatie
 • Netwerken en partners vinden rond het thema duurzaamheid
 • Info over mogelijkheden binnen Erasmus+ (KA1 en KA2)
 • Opzetten van nieuwe projecten binnen Erasmus+

Verwachte resultaten

 • Vergroten van het bewustzijn over het thema “duurzaamheid” binnen je organisatie
 • Deelnemende organisaties vinden projectpartners om solide projecten rond duurzaamheid aan te vragen binnen Erasmus+ KA1 en KA2
 • Implementatie van acties rond duurzaamheid binnen je organisatie

Doelgroep

 • Potentiële projectaanvragers KA1 en KA2 in het volwassenenonderwijs. Nieuwkomers zijn
  vooral welkom! Mensen die in de volwasseneneducatie werken en van plan zijn
  duurzame projecten te implementeren in hun instellingen.
 • Deelnemers die willen professionaliseren met focus op duurzaamheid in hun onderwijsprogramma’s
 • Organisaties die Europese samenwerking willen starten of verder ontwikkelen op het vlak van duurzaamheid
 • Vertegenwoordigers van instellingen die door samenwerking Europese kennis over duurzaamheid tastbaar willen maken voor hun lerenden en personeel
 • Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en het Engels goed beheersen.

 

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

Het nationaal agentschap van Duitsland neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf -2 nachten- en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een forfaitbedrag van €180 voor de reiskosten.

Aanvullende informatie

 • Aankomst op woensdag 24 mei 2023
 • Training van woensdag t/m vrijdag 24 mei 2023 – 26 mei 2023
 • Terugreis op vrijdag 26 mei 2023

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 26 februari 2022 in. Ten laatste op 3 maart wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Meer informatie?

Contacteer Ben De Maeijer

(ben.demaeijer@epos-vlaanderen.be)

Naar het online formulier
Stel je kandidaat