Contactseminarie ‘Power of Non-Formal Education in Adult Education’ (FI)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Finland organiseert van 29 januari tot en met 3 februari 2023  het contactseminariePower of Non-Formal Education in Adult Education’

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

 • Het doel van dit contactseminarie is de samenhang tussen actoren uit de formele en de niet-formele onderwijssector te bevorderen met het oog op een meer inclusieve samenleving
 • het effect van onderwijsprocessen te verbeteren door gebruik te maken van de benaderingen uit het niet-formeel onderwijs
 • empowermentmogelijkheden te creëren voor mensen die betrokken zijn bij volwasseneneducatie.

 

Verwachte resultaten

 • Onderwijs inzetten als doeltreffend instrument voor empowerment.
 • Sectoroverschrijdende samenwerking op onderwijsgebied bevorderen door een brug te slaan tussen de verschillende benaderingen en methoden van formele en niet-formele onderwijsactoren.
 • Vaststellen wat we gemeen hebben tussen formeel en niet-formeel onderwijs.
 • Deelnemers laten voelen en nadenken over de kracht van de verschillende onderwijsactiviteiten die tijdens de TCA worden gebruikt.
 • Passiviteit van lerenden bestrijden door de nieuwsgierigheid en motivatie om te leren in elke educatieve omgeving te vergroten.
 • Onze dagelijkse onderwijspraktijken heroverwegen

 

Doelgroep

 • Alle onderwijsactoren in de volwasseneneducatie
 • De motivatie hebben om onze dagelijkse onderwijspraktijken in vraag te stellen en concrete acties te ondernemen om  toekomstige onderwijseffecten te versterken.
 • Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn en een goed niveau Engels hebben.
 • Epos heeft 1 plaats ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

 

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is Engels.

Het nationaal agentschap van Finland neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf -4 nachten- en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een forfaitbedrag van €275 voor de reiskosten.

Aanvullende informatie

 • Aankomst op zondag 29 januari 2023
 • Training van maandag t/m donderdag 30 januari 2023 – 2 februari 2023
 • Terugreis op vrijdag 3 februari 2023

 

Dit is een winterevenement in Finland. De locatie is Pikku-Syöte in Pudasjärvi. Vervoer wordt verzorgd vanaf de luchthaven OULU.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 11 december 2022 in. Ten laatste op 16 december wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

 

Meer informatie?

Neem contact op met Ben De Maeijer.

Naar het online inschrijvingsformulier
Stel je kandidaat