“ENGAGE: Erasmus+ Contact Seminar Helping to Improve Key Competences and Promote the Civic, Environmental and Social Engagement of Seniors” (PL)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Polen organiseert van 22 oktober tot en met 25 oktober 2024  het contactseminarie “ENGAGE: Erasmus+ Contact Seminar Helping to Improve Key Competences and Promote the Civic, Environmental and Social Engagement of Seniors” (PL)

 

Domein Volwasseneneducatie

  • Land: Polen
  • Plaats: Warschau
  • Aanvang: 22 oktober 2024 – 17.00u.
  • Einde: 25 oktober 2024 – 11.00u.

 

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

Dit contactseminarie richt zich op het verbeteren van sleutelcompetenties en het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van senioren door middel van netwerken, samenwerking en het delen van goede praktijken.

Dit evenement biedt specifiek de gelegenheid om partners te ontmoeten en partnerschappen op te bouwen tussen mensen die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie en die werken met levenslang leren voor senioren, zodat deelnemers ideeën kunnen uitwisselen en kunnen starten met de ontwikkeling van toekomstige Erasmus+ partnerschappen en mobiliteitsprojecten.

Verwachte resultaten

Het opzetten van partnerschappen (KA2) en mobiliteitsprojecten (KA1)  binnen de volwasseneneducatie in functie van en/of met deelname van senioren.

Doelgroep

Organisaties en instellingen die onderwijs, opleiding, educatie aan senioren ondersteunen, namelijk de ontwikkeling van sleutelcompetenties, en :

  • geïnteresseerd zijn in het voorbereiden/indienen van een Erasmus+ KA2-ADU partnerschap gericht op senioreneducatie en op zoek zijn naar nieuwe partners voor toekomstige KA2-ADU partnerschappen
  • een grote interesse hebben om te werken aan de ontwikkeling van sleutelcompetenties en de bevordering van burgerzin, milieubewustzijn en sociale betrokkenheid bij senioren;
  • op zoek zijn naar nieuwe gastpartners voor toekomstige KA1-ADU-mobiliteitsprojecten met senioren als deelnemers.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

De organiserende nationale agentschappen nemen alle kosten voor het seminarie voor hun rekening. (inclusief overnachtingen en maaltijden). Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een forfaitbedrag van €309 voor de reiskosten. Het seminarie vindt plaats in Warschau (hoofdstad van Polen), in het centrum van de stad. Er is een grote luchthaven Warschau Chopin (symbool WAW) met veel Europese verbindingen.

Aanvullende informatie 

Het concrete programma is beschikbaar vanaf juli 2024.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 3 september 2024 in. Ten laatste op 5 september wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt. Bij selectie zal de deelnemer geïnformeerd worden over de volgende stappen.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren en de intentie om een accreditatieaanvraag in te dienen in de toekomst.
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Vragen?

Voor meer info kan je terecht bij Ben De Maeijer.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat