Home Epos CO2 neutraal

Epos CO2 neutraal

Epos gaat voor 100% duurzaamheid

 

Duurzaamheid betekent oorspronkelijk “lang houdbaar”. Iets waar we lang gebruik van kunnen maken, lang van kunnen genieten en dus ook lang voor kunnen en moeten zorgen.

Het Erasmus+ programma zet al langer in op de meerwaarde van internationalisering en legt sinds enkele jaren heel duidelijk de nadruk op het milieu en de bestrijding van klimaatverandering

Het programma is namelijk een belangrijk instrument om kennis, vaardigheden en attitudes te vergaren over klimaatverandering en om duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Daarom streven betrokken organisaties en deelnemers ernaar groene praktijken in alle projecten te integreren, te discussiëren en te leren over milieukwesties en alternatieve, groenere manieren te vinden om activiteiten uit te voeren.

En dat doen we bij Epos ook

Inzetten op ecologische duurzaamheid in alle facetten onze werking en deze houding stimuleren bij onze klanten en belanghebbenden. Duurzame keuzes maken; werken aan bewustwording en gerichte acties ondernemen.

CO2 neutraal

Sinds september 2021 (We baseerden ons voor de 1e dataverzameling op het jaar 2019 pre-covid) brengen we al onze uitstoot in kaart zoals dienstreizen, woon-werkverkeer en energie- en afvalverbruik op de Epos werkplekken. De totale uitstoot van Epos komt neer op 36,46 ton CO2 per jaar. Dat is twee keer met de auto rond de wereld, of vier keer de jaarlijkse uitstoot van de gemiddelde Belg.

De Epos-uitstoot

We lieten dit berekenen en analyseren door de gespecialiseerde firma CO2logic en ontvingen het CO2 neutraal label voor 1 jaar.

In het taartdiagram zie je hoe de uitstoot van Epos verdeeld is.

 • Het leeuwendeel van onze uitstoot, 47%, wordt veroorzaakt door werkgerelateerd reizen. Als nationaal agentschap voor Erasmus+ moeten er uiteraard regelmatig (internationale) verplaatsingen gemaakt worden.
 • 28% komt van het pendelen van onze medewerkers. De overgrote meerderheid van het Eposteam gebruikt het openbaar vervoer en ook het vele thuiswerken zorgt ervoor dat onze impact op dit vlak beperkt blijft.
 • Afval is goed voor 15% van onze uitstoot.
 • De energie nodig voor onze infrastructuur kost ons 9% uitstoot.
 • Tenslotte is er nog 1% koudeverlies.

Zo draagt Epos bij

Onder begeleiding van CO2 Logic investeren we in het duurzame project “reforesting in Zambia” Naast het aanplanten van nieuw bos heeft het project een aantal extra troeven.

 • Het project zet zich in voor woman empowerment in zambia door vrouwen te begeleiden om hun ondernemerschap te versterken en familiebedrijven op te zetten.
 • Het project biedt ook ‘sustainable methods for vulnerable communities‘. De boeren worden lid van een coöperatieve. Ze worden begeleid en krijgen duurzame middelen en methodes ter beschikking. Het betekent voor hen ook een stabiel inkomen.

 

Meer informatie over dit project, vind je terug in deze brochure.

Sinds september 2022 stapten we in een vernieuwd traject met CO2 logic waarbij het uitgangspunt is: compensatie is niet genoeg. Wat doen we dan wel om het vernieuwde CO2 neutraal label te verkrijgen?

 1. Berekening ecologische voetafdruk
 2. Opstellen reductieplan: waarbij verschillende maatregelen zullen worden afgesproken rond dienstreizen, duurzame keuzes tijdens telewerk, aandacht voor duurzaam digitaliseren enz.
  • Permanente monitoring en optimalisatie van het reductieplan
 3. Het Epos beleid inzake ecologische duurzaamheid in functie van huidige en toekomstige projecten
 4. Investeren in compensatie – verder kijken dan enkel prioriteit ecologie
  • Jaarlijks engagement
 5. Onze stakeholders engageren in onze ecologische ambities en de handen in elkaar slaan

Eind december 2022 ontvangen we, met trots ons vernieuwde CO2 neutraal logo.

Duurzaam Erasmussen

Download de brochure
Bezorg ons je duurzame tips & tricks
Hier indienen