Het Epos jaarboek 2022 is er!

Het Epos jaarboek 2022 is er!

Het staat weer bol van cijfers en grafieken die je het boeiende verhaal vertellen van Erasmus+ en Epos in 2022.

2022 was het tweede jaar van een volledig vernieuwd Erasmus+ programma voor 2021-2027. Erasmus+ volgt meer dan ooit de ingeslagen weg van inclusie, duurzaamheid en digitalisering en blijft inzetten op het verlagen van de drempels voor deelname en meer nieuwkomers aan te trekken.

Lees het jaarboek online of download de PDF van Epos jaarboek

Veel leesplezier!

Het jaar 2022 in een notendop