Erasmus+ contactseminarie volwasseneneducatie in Duitsland

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Duitsland organiseert van 27 mei tot en met 29 mei 2024  het contactseminarie ‘How to involve learners in KA1 projects in adult education? Give AE learners mobility in AE a boost’.

Domein: volwasseneneducatie

  • Land: Duitsland
  • Plaats: Bergisch Gladbach
  • Aanvang: 27 mei om 14:00
  • Eind: 29 mei om 13:30

 

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

Kansarme lerenden zijn een zeer belangrijke doelgroep in het E+ programma.. Maar wat kunnen lerenden doen tijdens hun verblijf in Europa? Naar welke instellingen kunnen ze gestuurd worden? Waarom zouden organisaties kansarme lerende naar het buitenland sturen? Wat is het voordeel voor hen? Hoe kan deze mogelijkheid worden uitgebreid en een succesverhaal worden? Om van gedachten te wisselen over deze of soortgelijke vragen, biedt het Duitse nationale agentschap bij een contactseminarie aan.

Verwachte resultaten

Het algemene doel is diverse vertegenwoordigers van organisaties samenbrengen om de betrokkenheid van kansarme lerenden bij de mobiliteitsactiviteiten te vergroten (KA122 en KA120).

Doelgroep

  • Erasmus + projectpromotoren die geïnteresseerd zijn in het betrekken van

volwassen kansarme lerenden in hun Erasmusplannen.

  • Organisaties die het contactseminarie willen gebruiken om kennis te maken met

instellingen uit andere landen die voor dezelfde uitdagingen staan met betrekking tot

kansarme lerenden en die de “how to” inhoudelijk willen invullen.

  • Organisaties die hun netwerk willen uitbreiden.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

De voertaal, de kostprijs

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

Het nationaal agentschap van Duitsland neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf -2 nachten- en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een forfaitbedrag van €180 voor de reiskosten.

Aanvullende informatie: het programma

Hier vind je het voorlopige programma.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier . Stuur je formulier uiterlijk op 19 november 2023 in. Ten laatste op 21 november wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Meer informatie?

Contacteer Ben De Maeijer.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat