Erasmus+ contactseminarie ‘Engaging VET institution with a majority of learners with fewer opportunities in Erasmus+ mobility (DK)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Denemarken organiseert van 27 tot 29 mei 2024 in Kopenhagen het contactseminarie ‘Engaging VET institution with a majority of learners with fewer opportunities in Erasmus+ mobility’.

Integreren van leerlingen met ‘fewer opportunities is één van de hoofddoelstellingen van het Erasmus+ programma 2021-2027.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt specifiek ingegaan op de uitdagingen en mogelijkheden om deelnemers met ‘fewer opportunities’ bij Erasmus+ mobiliteiten te betrekken.

.Het seminarie biedt de tijd en ruimte voor netwerking en het uitwisselen van ideeën en goede praktijken. Men voorziet mogelijkheden om contacten te leggen met Erasmus+ partners in het buitenland. Ook nieuwkomers binnen het programma gaan kansen krijgen om partners te ontmoeten met gelijke doelen en noden.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers niet alleen hun Europees netwerk zullen uitgebreid hebben maar eveneens nieuwe contacten voor samenwerking zullen leggen om nog beter te kunnen inspelen op hun eigen noden rond mobiliteiten voor leerlingen met ‘fewer opportunities in VET’ binnen het  Erasmus+.programma.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten/ beleidsverantwoordelijken uit domein beroepsopleiding en -vorming (VET) zijn toegelaten tot het seminarie.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties binnen de VET . Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Deense Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 309. ( € 417 indien ‘groen reizen’)

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 21 februari 2024  in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • profiel van de organisatie in functie van de doelgroep ‘fewer opportuniites’
  • Ervaring binnen het Erasmus+ programma en de prioriteit van het seminarie

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Bart Claes.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat