Erasmus+ contact seminarie “The Project Compass: Navigating Ideas towards Projects” (LT)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Litouwen organiseert van 18 tot 20 juni 2024 in Vilnius het contactseminarie ‘The Project Compass’ met de focus op nieuwkomers in KA210-projecten.

De focus ligt op kleinschalige partnerschappen KA210, men wil potentiële nieuwkomers samenbrengen voor ondersteuning en inspiratie.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt specifiek ingegaan op het opstarten van een partnerschap binnen Erasmus +. Deelnemers krijgen training, kunnen ervaringen uitwisselen en eventueel in de toekomst gaan samenwerken via Erasmus+ projecten.

Men voorziet mogelijkheden om contacten te leggen met Erasmus+ partners in het buitenland uit verschillende domeinen. Vooral nieuwkomers binnen het KA210 programma gaan kansen krijgen om partners te ontmoeten met gelijke doelen en noden. Vanuit Vlaanderen sturen wij deelnemers uit het domein VET.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers niet alleen hun Europees netwerk zullen uitgebreid hebben maar eveneens nieuwe contacten voor samenwerking zullen leggen om nog beter te kunnen inspelen op hun eigen noden en die van de specifieke opleidingen.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten/ beleidsverantwoordelijken uit domein beroepsopleiding en -vorming (VET) kunnen vanuit Vlaanderen deelnemen aan dit seminarie.

Epos heeft 3 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties binnen de VET.

Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Litouwse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 309,00.

Programma :

Dinsdag 11 juni (namiddag) is er een online startsessie.

Donderdag 18 juni start van de meeting in Vilnius om 13 uur, einde voorzien op 20 juni om 13 uur

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 9 april 2024  in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • profiel van de organisatie in functie van de specifieke doelgroep van het seminarie

 

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Bart Claes.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat