Erasmus+ contactseminarie ‘Accreditation / Consortia in the field of Adult Education’ (GR)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Griekenland organiseert van 10 juni tot en met 13 juni 2024  het contactseminarieAccreditation / Consortia in the field of Adult Education’.

Domein: volwasseneneducatie:

 • Land: Griekenland
 • Plaats: Zakynthos
 • Aanvang: 10 juni 2024
 • Einde: 13 juni 2024

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

 • Het doel van het seminarie is het opstellen van een Erasmusplan met betrekking tot KA120 Erasmus+ accreditatie (individueel of consortia) in het domein van de volwasseneneducatie.
 • Deelnemers kunnen :

 

– Erasmus+ beter leren kennen

– goede praktijkvoorbeelden en instrumenten uitwisselen

– hun eigen strategisch plan te maken voor mobiliteiten en een accreditatie. Tijdens het evenement wordt er training gegeven over hoe je een KA120-aanvraag van goede kwaliteit voorbereidt.

– netwerkwerken met andere deelnemers

Verwachte resultaten

Aan het einde van dit contactseminar zijn de deelnemers in staat om:

1) de internationale behoeften van hun organisatie te analyseren

2) hun doelstellingen te plannen op micro-, meso- en macroniveau

3) kwalitatieve en kwantitatieve doelen te stellen om de uitvoering en de implementatie van hun project voldoende te monitoren

4) hun activiteiten zo te ontwerpen dat ze hun strategische doelen kunnen realiseren

5) de Erasmus-kwaliteitsnormen begrijpen.

Doelgroep

 • Deelnemers kunnen ervaren Erasmus+ of nieuwkomers zijn maar hebben bij voorkeur al enig ervaring binnen KA1 Erasmus+
 • Deelnemers moeten een vorm van (non-formele) volwasseneneducatie aanbieden.
 • Er worden 60 deelnemers verwacht vanuit verschillende Europese landen binnen Erasmus+.

Epos heeft 3 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

De organiserende nationale agentschappen nemen alle kosten voor het seminarie voor hun rekening. (inclusief overnachtingen en maaltijden). Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een forfaitbedrag van €395 voor de reiskosten. Er zijn vluchten van Athene International Airport naar Zakynthos. Mogelijks zijn er ook rechtstreekse chartervluchten vanuit Brussel.

Aanvullende informatie 

Het organisator van het seminarie richt zich ook naar de domeinen schoolonderwijs en VET maar voor Vlaanderen selecteren we enkel organisaties die een Erasmus+ accreditatie willen aanvragen in de volwasseneneducatie (adult education).

In voorbereiding voorziet Epos een korte introductie in Erasmus+ accreditatie voor de geselecteerde Vlaamse deelnemers (online sessie).

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 5 mei 2024 in. Ten laatste op 9 mei wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt. Bij selectie zal de deelnemer geïnformeerd worden over de volgende stappen.

Selectiecriteria:

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren en de intentie om een accreditatieaanvraag in te dienen in de toekomst.
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

 

Nog vragen?

Contacteer Ben De Maeijer

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat