Erasmus+ contactseminarie “Civic participation and EU values. Make Europe shine!” (ES)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ SEPIE (Spanje) organiseert van 3 tot en met 5 april 2024 in Sevilla (Spanje) het seminarie ‘Civic participation and EU values. Make Europe shine!’.

Democratische participatie is één van de vier hoofddoelstellingen van het Erasmus+ programma 2021-2027 en is tevens het Epos jaarthema in 2024.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

De belangrijkste doelstellingen van dit seminarie zijn

  • Uitwisselen van nationale en internationale goede praktijken op het gebied van democratische participatie (horizontale prioriteit van het Erasmus+ 2021-2027 programma);
  • Een netwerk opzetten van onderwijsactoren die democratische participatie en het democratisch leven bevorderen;
  • Belangrijke aanbevelingen over democratische participatie ontwikkelen en versterken om mogelijkheden voor dialoog en interactie tussen de deelnemers te creëren;
  • Deelnemers voorzien van communicatie- en disseminatiestrategieën voor de promotie van gemeenschappelijke Europese waarden en de mogelijkheden van het Erasmus+ programma, zodat zij hun rol als “Erasmus+ ambassadeurs” kunnen ontwikkelen.
  • Informatie verstrekken over de verkiezingen voor het Europees Parlement 2024 en actief burgerschap rond dit thema.

 

Verwachte resultaten

Het programma is gericht op de professionalisering op het gebied van democratische participatie en de verkiezingen voor het Europees Parlement 2024 en faciliteert het netwerken tussen EU-landen ter ondersteuning van projectplanning.

Wie kan deelnemen?

Dit seminarie is bedoeld voor leerkrachten, directie, docenten, trainers, onderwijsprofessionals uit alle onderwijssectoren: SCH, VET, HED, ADU die geïnteresseerd zijn in democratische participatie. Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. 

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Hier vind je het voorlopige programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Spaanse Nationale Agentschap (behalve het avondmaal op 4 april).
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 275.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 19 februari 2024 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

 

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Charlotte Haeck.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat