Erasmus+ Contactseminarie ‘Climate change and environmental sustainability’ (NO)

Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Noorwegen organiseert het contactseminarie Climate change and environmental sustainability van 6 tot en met 9 juni 2023 in Alesund.

Thema en doelstellingen

  • Voorstelling van het Noorse onderwijssysteem
  • Inspireren en nieuwe ideeën aanreiken aangaande het thema van dit contactseminarie (bv bezoek aan een lokale school die werkt rond klimaat en duurzaamheid)
  • Nadenken over impact (mogelijk gebruik van Impact+ tool)
  • Hoe een aanvraag KA122 (kortlopend mobiliteitsproject) of KA210 (kleinschalig samenwerkingsproject) schrijven

Profiel van de deelnemers

Deelnemers uit basis- en secundaire scholen.

Het seminarie richt zich vooral tot leerkrachten en directies.

Deelnemers mogen weinig of geen ervaring hebben met Erasmus+.

Vlaanderen mag twee deelnemers sturen. We aanvaarden slechts één deelnemer per school.

Programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Vergoedingen

Epos komt tussen in de vergoeding van de verplaatsingskosten (forfait van 275 EUR per persoon). De kosten voor verblijf en maaltijden vallen ten laste van het organiserende agentschap.

Procedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde.

Deelname

Wilt u deelnemen aan dit contactseminarie? Dien het online formulier ten laatste op 26 maart 2023 in.

Kandideren betekent dat u ermee akkoord gaat dat uw afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat