Erasmus+ Contactseminarie ‘Creative nature-led learning to promote well being’ (IE)

Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Ierland organiseert het contactseminarie ‘Creative nature-led learning to promote well being’. 

Dit contactseminarie bestaat uit twee delen:

  • 19 april 2023(16:00-17:30u): online
  • 10-12 mei 2023: residentieel in Dublin

Dit contactseminarie richt zich tot het domein schoolonderwijs (basisonderwijs).

Thema en doelstellingen

Dit contact seminarie hoopt u en uw leerlingen te inspireren tot het integreren van de natuurlijke omgeving in uw onderwijs en leren. Het zal mogelijkheden creëren voor scholen in heel Europa om contacten te leggen, praktijken uit te wisselen en toekomstige projecten te plannen.

Doelstellingen:

  • Kunst en natuur verkennen als krachtige omgeving voor menselijke interactie en verbinding
  • Een ruimte creëren voor intercollegiaal leren en uitwisseling tussen de deelnemers en om internationale connecties op te bouwen
  • Leren over het bevorderen van welzijn door middel van de natuur.
  • E-twinning onderzoeken als middel om te communiceren, partners te vinden en projecten te ontwikkelen.

 

Profiel van de deelnemers

Deelnemers zijn leerkrachten die les geven aan leerlingen van 5 tot 12 jaar.

Deelnemers zijn voorkeur nieuwkomers in het Erasmus+ programma.

Vlaanderen mag drie deelnemers sturen. We aanvaarden slechts één deelnemer per school.

Programma

Het gedetailleerde programma is nog niet beschikbaar.

Vergoedingen

Epos komt tussen in de vergoeding van de verplaatsingskosten (forfait van 275 EUR per persoon). De kosten voor verblijf en maaltijden tijdens het seminarie vallen ten laste van het organiserende agentschap.

Procedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde.

Deelname

Wilt u deelnemen aan dit contactseminarie? Dien het online formulier ten laatste op 15 maart 2023 in.

Kandideren betekent dat u ermee akkoord gaat dat uw afgevaardigde beide delen van het seminarie volgt.

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat