Erasmus+ contactseminarie ‘Engaging in job shadowing mobility – how to improve quality’

Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Denemarken organiseert het contactseminarie ‘Engaging in job shadowing mobility – how to improve quality’.

 

Dit contactseminarie vindt plaats in Sønderborg (Denemarken) van 16 tot en met 19 september 2024.

 

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Het belangrijkste doel van het seminar is het bevorderen van nieuwe contacten en partnerschappen tussen instellingen en organisaties uit schoolonderwijs waarvan het personeel graag wil deelnemen aan mobiliteit (jobshadowing). De nadruk zal vooral liggen op het verbeteren van de impact en resultaten van de jobshadowing activiteiten door het belang te benadrukken van het proces dat volgt op het einde van de activiteit.
De groep bestaat uit personeel uit de hele schoolonderwijssector. De groepen worden onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: onderwijs en zorg voor het jonge kind (0-6j.), basis- en secundair onderwijs (6-16) en hoger secundair onderwijs (15-20). Het voorlopige programma voorziet een combinatie zijn van workshops en bezoeken aan instellingen, waar de deelnemer meer te weten komt over de verbetering van de jobshadowing activiteiten op de werkvloer zowel op onderzoeksniveau als in de praktijk.

Verwachte resultaten

Door deel te nemen aan dit seminarie zullen de deelnemers meer kennis opdoen over de mogelijkheden die inherent zijn aan het volgen van een jobshadowing en over concrete hulpmiddelen om deze mogelijkheden te benutten. Dit seminarie is daarom bedoeld voor diegenen onder u die werken met competentieontwikkeling door middel van jobshadowingactiviteiten en die de kwaliteit van de resultaten willen verbeteren.

Profiel van de deelnemers

Het contactseminarie staat open voor leerkrachten, directies en ander personeel uit het scholen die geaccrediteerd zijn in het domein schoolonderwijs (SCH).

Epos mag drie deelnemers selecteren.

Het programma

De activiteiten omvatten:

  • Kennismaking
  • Introductie tot job shadowing – wat is het kader van een dergelijke activiteit?
  • Verbeteren van de leeruitkomsten van jobshadowing activiteiten
  • netwerkactiviteiten
  • bezoeken aan consortia die lid zijn onder de accreditatie van de gemeente Sønderborg.
  • Workshops
  • Sociale activiteiten

 

Financiële tussenkomst

Ten laste van Epos

Reiskosten: forfaitaire tussenkomst van 309 EUR (417 EUR indien het grootste deel van de reis per trein gebeurt).

Verblijf: forfait van 133 EUR per nacht, max. 2 nachten (in geval van reisdag op 15 en/of 20 september 2024).

Ten laste van het organiserende agentschap

Overnachtingen en maaltijden tijdens het seminarie

Selectieprocedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde.

Kandideren

Wilt u deelnemen aan dit contactseminarie? Dien het online formulier ten laatste op 20 juni 2024 in.

Kandideren betekent dat u ermee akkoord gaat dat uw afgevaardigde beide delen van het seminarie volgt.

Vermeld in uw kandidatuur het accreditatienummer van uw school of organisatie.

 

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat: