Erasmus+ Contactseminarie in ‘Expanding horizons in language learning’

Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Estland organiseert het contactseminarie Expanding horizons in language learning van 25 tot en met 28 april 2023 in Tallinn.

Thema en doelstellingen

Het contactseminar is bedoeld om taalleraren en schoolpersoneel bijeen te brengen om te discussiëren over het onderwijzen en leren van talen en over nieuwe ideeën, methodologische en praktische hulpmiddelen over hoe leerlingen het best kunnen worden ondersteund in een meertalige (en multiculturele) klas.

Het idee van het contactseminar is om een veilige plaats te creëren voor instellingen met vergelijkbare belangen en het ontwikkelen van ideeën voor de nieuwe samenwerkingspartnerschappen op het gebied van meertalig/multicultureel onderwijs.

Het seminarie zal ook de gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen en nieuwe benaderingen op dit gebied te ontdekken.

Verwachte resultaten

  • Nieuwe ideeën/voorstellen voor Erasmus+ KA2-projecten van goede kwaliteit voor de volgende selectierondes van 2023 en 2024.
  • Alle deelnemende organisaties vinden ten minste één mogelijke partner hebben voor toekomstige projecten.
  • Nieuwe ideeën over meertalige/multiculturele klassen.
  • Gedeelde ervaringen.

Profiel van de deelnemers

Deelnemers uit basis- en secundaire scholen die betrokken zijn bij taalonderwijs.

Vlaanderen mag twee deelnemers sturen. We aanvaarden slechts één deelnemer per school. 

Programma

Hier vind je het programma.

Vergoedingen

Epos komt tussen in de vergoeding van de verplaatsingskosten (forfait van 275 EUR per persoon). De kosten voor verblijf en maaltijden (25, 26 en 27 april) vallen ten laste van het Estse agentschap.

Procedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde. 

Deelname

Wilt u deelnemen aan dit contactseminarie? Dien het online formulier ten laatste op 28 februari 2023 in.

Kandideren betekent dat u ermee akkoord gaat dat uw afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat