Erasmus+ contactseminarie ‘Get cOnnected! Advancing Higher EDucation through New Erasmus+ Cooperation Partnerships (Go-aHED)’ (PL)

De Nationale Agentschappen voor Erasmus+ van Polen, Frankrijk en Spanje organiseren van 23 tot en met 26 oktober 2023 in Warsaw (Polen) het contactseminarie ‘Go-aHED’.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

De doelstelling van het contactseminarie is het samenbrengen van organisaties die interesse hebben om vanaf 2024 een projectaanvraag in te dienen voor een samenwerkingspartnerschap (KA2 – Cooperation Partnerships) in het domein hoger onderwijs. Tijdens het seminarie krijgen de deelnemers informatie over het Erasmus+ programma en kunnen ze onderling contacten leggen en eventueel potentiële projectideeën verder uitwerken.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat de deelnemers aan het einde van het contactseminarie in staat zijn om een degelijke projectaanvraag uit te schrijven.

Wie kan deelnemen?

In eerste instantie zijn “nieuwkomers” in Erasmus+ samenwerkingspartnerschappen bijzonder welkom. Daarnaast staat het contactseminarie ook open voor deelnemers die al in het verleden zonder succes een projectaanvraag (KA220-HED) hebben ingediend. Individuele deelnemers moeten rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling van projectvoorstellen en bereid zijn om echte projectideeën te bespreken met potentiële partners.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door de organiserende Nationale Agentschappen.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 275.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 19 juni 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij Jos Verheyden.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat