Erasmus+ contactseminarie ‘Good practices in the implementation of Adult Learner Mobility’ (ES)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Spanje organiseert van 11 tot en met 13 november 2024  het contactseminarie “Good practices in the implementation of Adult Learner Mobility”.

 

Domein: volwasseneneducatie

 • Land: Spanje
 • Plaats: Alcalá de Henares
 • Aanvang: 11 november 2024
 • Einde: 13 november 2024

 

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

 • De voordelen van de mobiliteit van volwassen lerenden voor deelnemers en instellingen begrijpen.
 • Het begrijpen van het algemene kader, de stappen en werkstrategieën voor de succesvolle implementatie van korte en/of langetermijn en groepsmobiliteit voor volwassenen.
 • Leren uit ervaringen/ goede praktijken vanuit de mobiliteit voor volwassenen door Spaanse scholen en instellingen uit andere landen van het Erasmus+ programma.
 • Het opzetten van netwerken tussen instellingen (nieuwkomers en ervaren instellingen) in verschillende landen om informatie-uitwisseling, wederzijdse hulp en het vinden van nieuwe partners te bevorderen.
 • Weten hoe we in contact kunnen komen met organisaties in andere landen met soortgelijke kenmerken als de onze, waar onze volwassenen maximaal kunnen leren.
 • Nieuwkomers en ervaren instellingen in het Erasmusprogramma aanmoedigen om een aanvraag in te dienen voor de mobiliteit van volwassen lerenden.
 • De inclusie van kansarme lerenden bevorderen.

 

Verwachte resultaten

Grotere belangstelling van de deelnemers voor het plannen en aanvragen van mobiliteit met volwassenen lerenden.

Nieuw netwerk van contacten met het oog op het aanvragen en plannen van mobiliteit voor volwassenen.

Gedeelde ervaringen over optimaal beheer van mobiliteit van volwassenen.

Verhoogde kennis en verwachtingen bij de deelnemers wat betreft werkstrategieën voor de implementatie van mobiliteit van volwassenen.

Toegenomen aantal aanvragers die prioriteit geven aan opname in mobiliteit voor volwassenen

Doelgroep

Vertegenwoordigers van organisaties binnen de  volwasseneneducatie

Nieuwkomers en ervaren begunstigden die geïnteresseerd zijn in KA1.

Alle deelnemers moeten open staan voor mobiliteit van volwassen lerenden als zendende en/of ontvangende organisatie in KA 1.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

De organiserende nationale agentschappen nemen alle kosten voor het seminarie voor hun rekening. (inclusief overnachtingen en maaltijden). Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een forfaitbedrag van €309 voor de reiskosten.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 21 juli 2024 in. Ten laatste op 23 juli wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt. Bij selectie zal de deelnemer geïnformeerd worden over de volgende stappen.

Opgelet: je zal bij selectie nog je kandidatuur moeten aangeven in een online platform van de Europese Commissie (voor 30 juli). Hou hier rekening mee tijdens je eventuele zomervakantie.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren en de intentie om een accreditatieaanvraag in te dienen in de toekomst.
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

 

Vragen?

Voor meer info kan je terecht bij Ben De Maeijer.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat: