Erasmus+ Contactseminarie ‘Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions’ (DE)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Duitsland organiseert van 14 tot en met 16 juni 2023 in München het contactseminarie ‘Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions’, specifiek gericht op KA2-samenwerking in beroepsonderwijs en -opleiding.

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

Dit contactseminarie met focus op duurzaamheid en vergroening heeft voornamelijk tot doel communicatie mogelijk te maken en ruimte en kansen te bieden aan projectvertegenwoordigers om contact te leggen en transnationale netwerken op te zetten met potentiële partners. Thematische deskundige input over duurzaamheidsgerelateerde kwesties en presentaties van goede praktijken van ervaren projecten op het gebied van duurzaamheid zullen worden verstrekt, maar het grootste deel van het evenement zal bestaan uit interactieve formats zoals barcamp, wereldcafé, enz.

De overkoepelende doelstellingen van het contactseminarie zijn:

 • Opzetten of uitbreiden van Europese samenwerking
 • Projectorganisaties en geïnteresseerde aanvragers ondersteunen bij de uitvoering van de horizontale prioriteit “Milieu en klimaatverandering”.
 • Bewustwording van (milieu)duurzaamheidskwesties vergroten
 • De rol en bijdragen van onderwijs en vorming identificeren in de groene transformatie van Europa
 • Uitdagingen/actieterreinen identificeren/verdiepen
 • Overdracht van goede praktijken, “leren van elkaar”

Verwachte resultaten

 • Deelnemers hebben hun transnationale netwerk opgezet of uitgebreid en contacten gelegd met potentiële projectpartners.
 • De deelnemers hebben een gedegen kennis van de horizontale E+ prioriteit “Milieu en klimaatverandering”.
 • Deelnemers kunnen ideeën ontwikkelen over hoe de E+-prioriteit “Milieu en klimaatverandering” kan worden geïmplementeerd, op basis van voorbeelden waarover ze hebben geleerd.

Wie kan deelnemen?

Het seminarie staat open voor deelnemers van organisaties die rond het thema duurzaamheid een kleinschalig partnerschap of een samenwerkingspartnerschap willen opzetten binnen het domein beroepsonderwijs en -opleiding.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

Het Duitse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Voor het transport heen en terug voorziet Epos een forfaitaire betoelaging van €275.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur het formulier uiterlijk op 12 maart 2023 in. Ten laatste op 17 maart wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige studiebezoek volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om aan het contactseminarie te participeren;
 • de motivatie om deze kandidaat-deelnemer af te vaardigen.

Meer informatie?

Contacteer Marc De Vlieger.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat