‘Heritage and crafts’ study visit with networking activities (FR)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Frankrijk organiseert van 21 tot 24 mei 2024 in Parijs het contactseminarie ‘Heritage and crafts’ study visit with networking activities.

De focus ligt op professionele ontwikkeling rond opleidingen in restauratie van erfgoed en specifieke technieken en ambachten die hierbij aansluiten.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt specifiek ingegaan op restauratietechnieken , decoratie en renovatie van materieel erfgoed. De meeting wil leraren samenbrengen om ervaringen uit te wisselen en in de toekomst te gaan samenwerken via Erasmus+ projecten. .

Het seminarie biedt de tijd en ruimte voor netwerking en het uitwisselen van ideeën en goede praktijken. Men voorziet mogelijkheden om contacten te leggen met Erasmus+ partners in het buitenland. Ook nieuwkomers binnen het programma gaan kansen krijgen om partners te ontmoeten met gelijke doelen en noden.

De focus ligt niet op opleidingen die zich bezig houden met mode, juwelen en kledij maar op de technieken die gebruikt worden bij restauratie en bewaring van gebouwen , meubilair en decoraties.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers niet alleen hun Europees netwerk zullen uitgebreid hebben maar eveneens nieuwe contacten voor samenwerking zullen leggen om nog beter te kunnen inspelen op hun eigen noden en die van de specifieke opleidingen.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten/ beleidsverantwoordelijken uit domein beroepsopleiding en -vorming (VET) zijn toegelaten tot het seminarie.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties binnen de VET . Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Franse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 285,00.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 26 februari 2024 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • profiel van de organisatie in functie van de specifieke doelgroep

 

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Bart Claes.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat