Erasmus+ contactseminarie in Estland over digitale vaardigheden

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Estland organiseert van 13 tot en met 16 september 2022 in Tallinn het contactseminarie ‘ENHANCING DIGITAL COMPETENCES IN EDUCATION AND TRAINING’.

Context

Digitale technologieën zijn de belangrijkste aanjagers van innovatie, groei en het scheppen van banen in de mondiale wereld. Niet iedereen heeft echter de kennis, vaardigheden en attitudes om digitale technologieën op een kritische, collaboratieve en creatieve manier te gebruiken. Het gebrek aan digitale competentie van een groot deel van de EU-bevolking heeft dramatische gevolgen voor hun perspectief op inzetbaarheid. De snelle digitale transformatie van de economie betekent dat bijna alle banen nu een bepaald niveau van digitale vaardigheden vereisen, evenals deelname aan de samenleving als geheel. Digitale vaardigheden zijn nu net zo essentieel als lezen en schrijven en Europa heeft daarom digitaal bekwame mensen nodig die deze technologieën niet alleen kunnen gebruiken, maar ook kunnen innoveren en leiden. Digitale competentie verwijst naar het vermogen om digitale technologieën te gebruiken. Het omvat het zelfverzekerde en kritische gebruik van informatiemaatschappijtechnologie (IST) voor werk, vrije tijd en communicatie. Digitaal competent zijn is meer dan alleen de nieuwste smartphone- of computersoftware kunnen gebruiken – het gaat erom dergelijke digitale technologieën op een kritische, collaboratieve en creatieve manier te kunnen gebruiken. Een van de belangrijkste uitdagingen die acties van de onderwijssector vereisen, is hoe de bevolking kan worden voorbereid om voortdurend digitale competenties bij te werken om zich aan te passen in een technologisch diverse omgeving. Transnationale samenwerking en uitwisseling van innovatieve ideeën tussen Europese onderwijsinstellingen via het Erasmus+-programma is een kans om deze problemen aan te pakken.

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

Het idee van het contactseminarie is om partners met dezelfde interesses te vinden en ideeën te ontwikkelen voor nieuwe samenwerkingspartnerschappen op het gebied van digitale transformatie. Het seminarie biedt ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe benaderingen in het veld te ontdekken, met speciale aandacht voor het creëren van sectoroverschrijdende en transversale samenwerkingen tussen verschillende sectoren en organisaties.

Verwachte resultaten

Samenwerkingsprojecten (cooperation partnerships) die eerder gericht zijn op de ontwikkeling van tastbare resultaten en minder op de uitwisseling van goede praktijken.

Wie kan deelnemen?

Het seminarie staat open voor deelnemers op het gebied van schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Hier vind je het het programma.

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

Het contactseminarie start op dinsdag 13 september om 16:30 uur. Het einde is voorzien op vrijdag 16 september juni om 13:00 uur. Het Estse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Voor het transport heen en terug voorziet Epos een forfaitaire betoelaging van €275.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur het formulier uiterlijk op 5 juni 2022 in. Ten laatste op 10 juni wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige studiebezoek volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan het contactseminarie te participeren;
  • de motivatie om deze kandidaat-deelnemer af te vaardigen.

Meer informatie?

Contacteer Marc De Vlieger.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat