Erasmus+ contactseminarie voor de volwasseneneducatie in Noorwegen

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Noorwegen organiseert van 29 november tot en met 2 december 2022  het contactseminarie ‘The implementation of small scale partnerships (KA210) for adult education: integration work in formal adult education’

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

 • Situatieschets en bespreking van het volwassenenonderwijs in de deelnemende landen
 • Focus op de integratie van migranten/immigranten (taaltraining en/of basisvaardigheden)
 • Reflectie op impact (impact+ tool)
 • Hoe schrijf ik een KA210 aanvraag
 • Introductie van EPALE

 

Verwachte resultaten

 • Discussies en focus op het onderwerp “integratie” in formele instellingen voor volwassenenonderwijs
 • Netwerken en het delen van expertise en ervaringen
 • Partners vinden voor toekomstige KA210-projecten
 • Deelnemende organisaties plannen een KA210 aanvraag in 2023.

Doelgroep

Deelnemers uit het domein volwasseneneducatie van het Erasmus+programma. (vertegenwoordigers uit het formeel volwassenenonderwijs)

Voorbeelden:

 • Centra voor volwassenenonderwijs met NT2 aanbod
 • Ligo’s
 • Vertegenwoordigers van koepelorganisaties binnen het formele volwassenenonderwijs met focus op laaggeletterdheid, NT2 en/of basiseducatie.

Wie kan deelnemen?

Het seminarie richt zich vooral naar nieuwkomers binnen het Erasmus+ programma. (verhouding 1:1)

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

 

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

Het nationaal agentschap van Noorwegen neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf -3 nachten- en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos zal de reiskosten voor haar rekening nemen. Er wordt een totaalbedrag van €275 voorzien.

 

Programma:

Start op 29 november om 17:00. Einde 2 december 13:30. Het seminarie vindt plaats in Oystese, Noorwegen.  Nog geen verdere details gekend.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 16 oktober 2022 in. Ten laatste op 21 oktober wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Meer informatie?

Neem contact op met Ben De Maeijer.

Naar het online inschrijvingsformulier
Stel je kandidaat