Erasmus+ contactseminarie ‘Inclusion across Europe’ (RS)


Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Servië  organiseert het contactseminarie Inclusion across Europe.

Dit contactseminarie gaat door in Belgrado op 16 en 17 november 2023.

Thema en doelstellingen

Dit seminarie zal focussen op het schrijven van succesvolle projectvoorstellen op het gebied van inclusie. Het seminarie biedt ook de mogelijkheid om partners te vinden voor toekomstige projecten. Er wordt ook een inleiding gegeven op de mogelijkheden die het Erasmus+ programma biedt. De klemtoon zal liggen op het inclusiever maken van mobiliteit en het ondersteunen van kansarme deelnemers. Ook zullen mogelijkheden verkend worden voor organisaties die werken met kansgroepen (deelnemers met gezondheidsproblemen, kansarmen, …) om hun praktijken verder te ontwikkelen door Europese samenwerking. Er zullen goede praktijkvoorbeelden gegeven worden en er wordt gezorgd voor begeleiding tijdens het schrijven van projectvoorstellen.

Profiel van de deelnemers

Nieuwkomers of minder ervaren organisaties (scholen) in Erasmus+ uit het domein schoolonderwijs.

Vlaanderen kan één deelnemer selecteren. 

Programma

Het gedetailleerde programma is nog niet beschikbaar.

Vergoedingen

Epos komt tussen in de vergoeding van de verplaatsingskosten (forfait van 275 EUR per persoon). De kosten voor verblijf en maaltijden tijdens het seminarie vallen ten laste van het organiserende agentschap.

Procedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde. 

Deelname

Wilt u deelnemen aan dit contactseminarie? Dien het online formulier ten laatste op 24 september 2023 in.

Kandideren betekent dat u ermee akkoord gaat dat uw afgevaardigde beide delen van het seminarie volgt.

Meer info

Voor meer info, contacteer Jan Ceulemans

Naar het online formulier
Stel je kandidaat