Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Cyprus organiseert van 25 tot en met 27 mei 2022  het contactseminarie ‘Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities” education’. Stel je kandidaat!

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

Het contactseminarie richt zich naar nieuwkomers binnen het Erasmus+programma die partnerschappen willen aangaan rond het thema “inclusie”. De tweede generatie van het Erasmus+ programma (2021-2027) schuift  inclusie als een belangrijke prioriteit naar voor. Het seminarie richt zich op nieuwe deelnemende organisaties die omgaan met inclusie in kansarme regio’s en binnen lokale samenlevingen maar ook op ervaren organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.

Verwachte resultaten

Partnerschappen tussen ervaren en minder ervaren organisatie rond het thema “inclusie” binnen de KA220 coöperation partnerships.

Doelgroep

Deelnemers uit alle domeinen van het Erasmus+programma. (vertegenwoordigers uit het schoolonderwijs, beroepsonderwijs en opleiding, hoger onderwijs en de volwasseneneducatie).
Voorbeelden:

 • NGO’s die actief zijn rond volgende thema’s (migranten, minderheidsgroepen, functiebeperking, ouderverenigingen, mishandeling,…)
 • Scholen uit het buitengewoon onderwijs
 • Vertegenwoordigers van lokale overheden die werken rond het thema “inclusie”
 • Ervaren organisaties binnen VET of hoger onderwijs die hun kennis willen delen en organisatie willen ondersteunen

Wie kan deelnemen?

Het seminarie richt zich vooral naar nieuwkomers binnen het programma. (verhouding 2:1)
Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Verwachte resultaten

 • projectideeën omtrent “inclusie” uitwisselen met andere deelnemers
 • samenwerkingsverbanden opzetten binnen het Erasmus+ programma
 • organisaties plannen een KA2-aanvraag voor het jaar 2023
 • samen met Europese collega’s netwerken opbouwen

 

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.
Het nationaal agentschap van Cyprus neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf -3 nachten- en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.
Epos zal de reiskosten voor haar rekening nemen. Er wordt een totaalbedrag van €360 voorzien.

Programma:

Nog geen details gekend.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 13 maart 2022 in. Ten laatste op 18 maart wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Meer informatie?

Contacteer Ben De Maeijer.

Naar het aanvraagformulier
Stel je kandidaat: