Erasmus+ Contactseminarie “Inclusion in practice: promoting mobility and partnerships for and with people with disabilities” (LUX)


Epos en de Nationale Agentschappen voor Erasmus+ van Luxemburg (Anefore) en Duitsland (Bibb) organiseren van 18 tot en met 21 november 2024  het contactseminarie “Inclusion in practice: promoting mobility and partnerships for and with people with disabilities”.

Domein: volwasseneneducatie

 • Land: Luxemburg
 • Plaats: Luxemburg-stad
 • Aanvang: 18 november 2024
 • Einde: 21 november 2024

Thema en doelstellingen:

Dit contactseminarie heeft als doel organisaties uit heel Europa samen te brengen die actief zijn in de gehandicaptensector en graag een internationale uitwisseling of samenwerking willen opzetten. Het event biedt de mogelijkheid om Luxemburgse organisaties te bezoeken en andere deelnemers uit verschillende Europese organisaties te ontmoeten. Na dit evenement kan je met de verworven kennis en contacten aan de slag gaan om Erasmus+ projecten voor te bereiden.

Deelnemers:

 • krijgen een introductie in het Erasmus+ programma en de mogelijkheden rond mobiliteit en partnerschappen (KA1 en KA2)
 • kunnen hun netwerk uitbreiden en samenwerken met andere organisaties om toekomstige partnerschappen of mobiliteit te verkennen
 • worden geïnspireerd door een introductie over inclusie in Erasmus+
 • kunnen lokale organisaties in de gehandicaptensector bezoeken

 

Verwachte resultaten

Tegen het einde van het contactseminarie zullen deelnemers:

 • geïnspireerd en in staat zijn om nieuwe mobiliteitspartnerschappen en -netwerken op te zetten waarin ze een rol spelen als zendende of ontvangende instelling in een toekomstig Erasmus+ project
 • nieuwe partnerschappen kunnen ontwikkelen met organisaties voor volwasseneneducatie in de gehandicaptensector die geïnteresseerd zijn in samenwerking met het oog op soortgelijke doelstellingen
 • hun lokale en Europese netwerk kunnen uitbreiden
 • hun kennis hebben versterkt door de uitgenodigde experts, de studiebezoeken en het netwerken met andere deelnemers.

 

Doelgroep

 • Met voorkeur nieuwkomers in het Erasmus+ programma maar ook meer ervaren organisaties
 • Deelnemers moeten een vorm van (non-formele) volwasseneneducatie aanbieden en actief zijn in de gehandicaptensector.
 • Er worden 10 deelnemers verwacht uit Luxemburg, 5 deelnemers uit Duitsland en 5 uit Vlaanderen. Daarnaast worden er 20 plaatsen voorzien voor andere EU-landen in het E+ programma.

 

Epos heeft 5 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

 

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

De organiserende nationale agentschappen nemen alle kosten voor het seminarie voor hun rekening. (inclusief verblijf: 3 nachten en maaltijden). Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een vergoeding voor de reiskosten. Groen reizen is verplicht. (< 500km) 

Aanvullende informatie 

Het voorlopig programma.

 

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 5 mei 2024 in. Ten laatste op 10 mei wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Meer informatie?

Contacteer Ben Demaeijer.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat