Erasmus+ Contactseminarie ‘Optimising Mobility for Adult Learners as Active Citizens’ (FR)


Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Frankrijk organiseert van 6 december tot en met 8 december 2023  het contactseminarieOptimising Mobility for Adult Learners as Active Citizens’.

Domein: volwasseneneducatie

 • Land: Frankrijk
 • Plaats: Tours
 • Aanvang: 6 december 2023
 • Eind: 8 december 2023

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

 • Netwerken en partners vinden rond het thema: “adult learners”
 • Info over mogelijkheden binnen Erasmus+ KA1
 • Opzetten van nieuwe mobiliteiten binnen Erasmus+
 • Het evenement biedt de kans om aanbieders van volwasseneneducatie uit het gastland en de deelnemende landen te ontmoeten en tegelijkertijd promotie te maken voor toekomstige projecten die de deelname van lerende volwassenen aan Erasmus+ kunnen vergroten.
 • De deelnemers werken aan innovatieve en alternatieve vormen van democratische participatie en worden geïnspireerd om nieuwe mobiliteitspartnerschappen en -netwerken te creëren waarin zij een rol zullen spelen als zendende of ontvangende instelling in een toekomstige KA121 of KA122.

Verwachte resultaten

Aan het einde van dit contactseminarie zijn de deelnemers in staat om:

 • NIEUWE MOBILITEITSPARTNERSCHAPPEN te ONTWIKKELEN met organisaties uit de volwasseneneducatie met volwassen lerenden
 • de voordelen van mobiliteit voor één of meer doelgroepen van lerende volwassenen kennen en uitdragen
 • innovatieve en alternatieve vormen van democratische participatie die deel zouden kunnen uitmaken van een toekomstig mobiliteitsprogramma voor lerende volwassenen.

Doelgroep

 • Deelnemers kunnen ervaren mobiliteitsbeoefenaars of nieuwkomers zijn.
 • Deelnemers moeten actief zijn binnen het domein van de volwasseneneducatie.
 • Er worden 20 deelnemers verwacht uit Frankrijk en 30 deelnemers uit ongeveer 15 andere EU- of geassocieerde landen (verwacht wordt dat elk NA buiten Frankrijk 1-2 deelnemers zal sturen).

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

De voertaal, de kostprijs en het programma

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

Het nationaal agentschap van Frankrijk neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf -2 nachten- en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet een forfaitbedrag van €180 voor de reiskosten.

Aanvullende informatie 

Aankomst op woensdag 6 december 2023 (namiddag)

Terugreis op vrijdag 8 december 2023 (na de lunch)

Definitief programma nog niet gekend

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 31 augustus 2023 in. Ten laatste op 4 september wordt er gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
 • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Meer info?

Contacteer Ben De Maeijer

(ben.demaeijer@epos-vlaanderen.be)

Naar het online formulier
Stel je kandidaat