Erasmus+ contactseminarie ‘Partnerships for cooperation – ‘how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with special needs’ (PL)

Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Polen  organiseert het contactseminarie Partnerships for cooperation – how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with special needs. 

Dit contactseminarie gaat online door op volgende data:

  • 14/11/2023 van 15 tot 18u30
  • 16/11/2023 van 15 tot 18u30
  • 20/11/2023 van 15 tot 18u30
  • 23/11/2023 van 15 tot 18u30

Thema en doelstellingen

Deze TCA wordt georganiseerd binnen het kader van de horizontale prioriteit voor inclusie.

Scholen die een aanvraag indienen bij Erasmus+ zijn zich vaak weinig bewust van:

het opstellen van coherente voorstellen in termen van behoeftenanalyses, het formuleren van doelen, acties, resultaten en geschiktheid voor de prioriteiten van Erasmus+. Als antwoord hierop heeft dit evenement tot doel om leerkrachten en schoolhoofden te ondersteunen bij de planning van educatieve internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van:

  • innerlijke logica van het project;-
  • voorbereiding van projectresultaten;
  • leermobiliteiten;
  • verspreiding en duurzaamheid van projectresultaten

Deelnemers werken in groep op ontwerpvoorstellen volgens hun interesse. Groepen kiezen thema’s in functie van wat belangrijk is voor hun school of regio. Doel is meer kwaliteitsvolle projectvoorstellen in het domein schoolonderwijs te bekomen.

Profiel van de deelnemers

Directies en leerkrachten uit scholen voor buitengewoon onderwijs.

Vlaanderen kan drie deelnemers selecteren. 

Programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Vergoedingen

Er is geen financiële tussenkomst voorzien omdat het seminarie online wordt georganiseerd.

Procedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde. 

Deelname

Wilt u deelnemen aan dit contactseminarie? Dien het online formulier ten laatste op 29 september 2023 in.

Kandideren betekent dat u ermee akkoord gaat dat uw afgevaardigde beide delen van het seminarie volgt.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat