Erasmus+ Contactseminarie Partnerships for schools: ‘How to plan an excellent project for pre-schools in the area of green practices’.

Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Polen organiseert van 26 tot en met 30 april 2023 een contactseminarie in Warschau.  Het thema van dit contactseminarie is partnerschappen aangaande groene praktijken in het domein schoolonderwijs (kleuteronderwijs).

Doelstellingen

Dit contactseminarie wordt georganiseerd in het kader van de horizontale prioriteit voor groene praktijken. Kleuterscholen die een aanvraag indienen bij Erasmus+ zijn vaak niet goed op de hoogte van het opstellen van coherente voorstellen in termen van behoeftenanalyse, formulering van doelstellingen, acties, resultaten en geschiktheid voor de prioriteiten van Erasmus+. In antwoord op deze diagnose is het doel van het evenement leerkrachten en schoolhoofden te ondersteunen bij de professionalisering van hun kennis en vaardigheden bij de planning van internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van:

  • behoeftenanalyses
  • formuleren van doelstellingen
  • creëren van activiteiten en resultaten

 

De deelnemers zullen in teamverband werken aan het opstellen van projecten die hun interesse hebben. De groepen krijgen de mogelijkheid om thema’s voor de projecten te kiezen op het gebied van groene praktijken die van belang zijn voor hun instellingen en lokale gemeenschappen. Op die manier willen we het aantal partnerschappen van goede kwaliteit in het schoolonderwijs verhogen.

Verwachte resultaten

  • Deelnemers hebben een betere kennis van projectplanning
  • Deelnemers vinden partners voor projecten en ontwikkelen projectconcepten

 

Dit driedaagse contactseminarie zal mogelijkheden creëren voor scholen in heel Europa om contacten te leggen en toekomstige projecten te plannen. Met lagere subsidiebedragen, een kortere looptijd en eenvoudigere administratieve vereisten, is de actie “kleinschalige partnerschappen” ideaal voor minder ervaren organisaties en nieuwkomers in het Erasmus+ -programma.

Profiel van de deelnemers

Schoolhoofden en leerkrachten kleuteronderwijs die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van projecten in het kader van het Erasmus+-programma, kernactiviteit 2 (partnerschappen voor samenwerking). Vlaanderen mag drie deelnemers sturen. We aanvaarden slechts één deelnemer per school. 

Programma

Hier vind je het programma.

Vergoedingen

Epos komt tussen in de vergoeding van de verplaatsingskosten (forfait van 275 EUR per persoon). De kosten voor verblijf en maaltijden vallen ten laste van het Poolse agentschap.

Procedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde.

Deelname

Wilt u deelnemen aan dit contactseminarie? Dien het online formulier ten laatste op 28 februari 2023 in.

Kandideren betekent dat u ermee akkoord gaat dat uw afgevaardigde het volledige seminarie volgt. 

Meer info

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat