Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Ierland organiseert op 26 april 2022 een online contactseminarie VET CONNECTED – GET CONNECTED voor scholen die in de toekomst een project voor individuele leermobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding willen opzetten.

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie

  • De algemene doelstelling van het VET Connected – Get Connected-evenement is om inzicht te verschaffen in financieringsmogelijkheden voor de mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en -opleiding, door voorbeelden te geven van goede praktijken en mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe partnerschappen met Ierse en internationale deelnemers.

Verwachte resultaten

De deelnemers

  • weten welke mogelijkheden er zijn om voor VET-leerlingen en personeel leermobiliteit te financieren via het Erasmus+-programma;
  • krijgen inzicht in de voordelen en uitdagingen van het leveren van hoogwaardige mobiliteitsprogramma’s voor lerenden en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding;
  • zijn beter gepositioneerd om samen te werken met andere instellingen bij het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe programma’s voor de mobiliteit van lerenden en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding in Erasmus+

Wie kan deelnemen?

Vertegenwoordigers van scholen die projecten voor individuele leermobiliteit in het domein beroepsonderwijs en -opleiding kunnen opzetten (ontvankelijke organisaties).

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse scholen die NIET over een accreditatie beschikken. Er kan slechts één deelnemer per school geselecteerd worden. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Het programma

Het online seminarie vindt plaats op dinsdag 26 april van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse scholen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 20 maart 2022 in. Ten laatste op vrijdag 25 maart wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een voorbereidend bezoek is.

Meer informatie?

Contacteer Marc De Vlieger

Naar het online formulier
Stel je kandidaat