Erasmus+ contactseminarie voor VET-accreditatiehouders

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ van Zweden organiseert van 25 tot en met 28 april 2023 in Helsingborg (Zweden) een contactseminarie voor VET-accreditatiehouders

Doelstellingen en resultaten van het seminarie

De managementcapaciteit verbeteren van de organisaties die een VET-accreditatie hebben.

Toekomstige partnerschappen en uitwisselingsmogelijkheden uitbouwen tussen deelnemers die een sterke band hebben met het beroepsleven in hun land

Deelnemers moeten input krijgen van best practices, aangepaste workshops, mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

Deelnemers moeten ook in staat zijn om gemeenschappelijke uitdagingen te delen en oplossingen te vinden voor de obstakels terwijl ze hun mobiliteit implementeren.

Wie kan deelnemen?

Vertegenwoordigers van Vlaamse organisaties die eind 2022 een VET-accreditatie hebben ontvangen.

Epos heeft 3 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

De werktaal van het seminarie is het Engels.

Het contactseminarie start op dinsdagavond 25 april 2023 (dinner – ice breaking activities) en eindigt op vrijdag 28 april 2023 na de lunch.

De organiserende agentschappen nemen alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor hun rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet voor het transport heen en terug een forfaitaire bijdrage van €360.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 26 februari 2023 in. Ten laatste op 3 maart 2023 wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie, contacteer Marc De Vlieger

Naar het online formulier
Stel je kandidaat