Nieuw in de volwasseneneducatie vanaf 2023

Vanaf 2023 kunnen ALLE volwassen lerenden (cursisten, leerlingen, vrijwilligers, …) die een opleidings- of vormingsprogramma volgen in de volwasseneneducatie deelnemen aan het Erasmus+ programma, Kernactie 1.

Dit wil zeggen dat ze kunnen deelnemen aan individuele of groepsmobiliteit binnen een projectaanvraag kortlopende leermobiliteit (KA122) of een mobiliteit binnen een (toekomstige) accreditatie.

Hier kan je nakijken of jouw organisatie kan deelnemen aan kernactie 1.

Nog vragen? Contacteer Ben De Maeijer, consulent volwasseneneducatie