Erasmus+ Sport: de gecentraliseerde acties

Naast de gedecentraliseerde subsidiemogelijkheden zijn er voor Erasmus+ Sport ook middelen die beheerd worden door de Europese Commissie.

Aanvragen hiervoor gebeuren bij het uitvoerend agentschap EACEA. Deze worden onderverdeeld in Small Scale Partnerships, cooperation partnerships, not for profit sport events & capacity building.

Projecten die ingediend worden liggen in de lijn met ofwel een horizontale beleidsprioriteit ofwel een sportspecieke. Een combinatie van beiden behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Horizontaal: Inclusie en diversiteit, ecologische duurzaamheid, digitale transitie & de waarden van Europa.

Sportspecifiek: Bevordering van deelname aan sport en fysieke activiteit, promotie van integriteit en waarden van sport, promotie van opleiding van en door sport & bestrijding van geweld en van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport en de aanpak van radicalisering.

Small scale partnerships

Werk samen met minstens één buitenlandse partner een project uit.

Kenmerken: Minstens twee partners uit twee verschillende programmalanden, waarvan minstens één partner een locale sportclubs is. Je kan een lump sum sibsidie aanvragen van 30.000 of 60.000 euro. Je project duurt minimum 6 maanden, maximum 24. Deadline voor aanvragen is 22 maart om 17u00.

De small scale partnerships richten zich tot kleinschalige organisaties die een eerste aanvraag overwegen Nieuwkomers en kleinschalige actoren aantrekken en toegankelijker maken en kleinschalige actoren

Cooperation partnerships

Werk samen met minstens 2 andere Europese partners een project uit en ontvang tot max. 400.000 euro om het te realiseren.

Kenmerken: Minstens 3 partners uit drie verschillende programmalanden. Subsidie werkt via lump sums (120.000, 250.000 en 400.000 euro). Het project duurt tussen 12 en 36 maanden.

Not for Profit sport events

Deze actie is erop gericht de organisatie van sportevenementen met een Europese dimensie op de volgende gebieden te ondersteunen:

 • vrijwilligerswerk in de sport;
 • sociale integratie door middel van sport;
 • de strijd tegen discriminatie in de sport, met inbegrip van gendergelijkheid;
 • het aanmoedigen van een gezonde levensstijl voor iedereen:
  • projecten in het kader van deze prioriteit zijn voornamelijk gericht op:
   • de toepassing van de drie pijlers van het initiatief HealthyLifestyle4All,
   • de uitvoering van de aanbeveling van de Raad over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en de EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging,
   • het ondersteunen van de uitvoering van de Europese week van de sport,
   • het bevorderen van sport en lichaamsbeweging als hulpmiddel voor gezondheid, e) het bevorderen van alle activiteiten die de beoefening van sport en lichaamsbeweging aanmoedigen, en f) het bevorderen traditionele sporten en spelen.

 

Er zijn drie categorieën van subsidieaanvragen. Bij type I en II moet je in elk deelnemend land een activiteit organiseren, bij type III mag je een grootschalig evenement organiseren. Bij type I zijn er drie tot vijf partners en is de subsidie max. 200.000 euro en bij type II minimum zes partners met een subsidie van max. 300.000 euro. Bij het grootschalig Europees event zijn er minstens 10 programmalanden betrokken en kan je tot 450.000 euro subsidie krijgen.

Capacity building

Het versterken van organisaties en personen valt onder de noemer capacity building. Met een consortium van minstens vier partners, waarvan minstens 2 uit regio 1 (Western Balkan) komen, dien je een project in waar een breed scala aan samenwerkings-, uitwisselings-, communicatie- en andere

Activiteiten aan bod komen zoals:

 • het opzetten en ontwikkelen van netwerken tussen organisaties/landen/regio’s;
 • het ontwikkelen en uitvoeren van de uitwisseling van beste praktijken/ideeën;
 • het uitvoeren van gemeenschappelijke sportactiviteiten en educatieve nevenevenementen;
 • het lanceren, testen, delen en toepassen van nieuwe vormen van niet-formele leermethoden, -instrumenten, –
 • praktijken en -materialen door middel van de praktische opleiding en mobiliteit van sportpersoneel;
 • bewustmaking van de problematiek van discriminatie van kansarme groepen in de sport;
 • het ondersteunen van de opbouw van een betrokken en actief maatschappelijk middenveld.

 

Subsidies liggen tussen 100.000 en 200.000 euro.

De deadline voor al deze aanvragen ligt op 22 maart 2023 17u00 en kunnen ingediend worden via de funding en tender portal van EACEA.