Erasmus+ Sport: individuele leermobiliteit personeel

In 2023 wordt het Erasmus+ programma uitgebreid.

Coaches, trainers, begeleiders, medewerkers van sportorganisaties en lokale besturen kunnen via de individuele leermobiliteit beroep doen op subsidies om kennis in het buitenland te vergaren. De focus ligt hierbij op breedtesport.

Epos vzw is door de Europese Commissie aangeduid als nationaal agentschap om individuele leermobiliteiten voor sportcoaches in Vlaanderen uit te rollen.  

Het aanspreekpunt binnen Epos vzw is Bart Verschueren. Naast de mogelijkheden voor leermobiliteit sport (KA182), kan je bij Bart ook terecht voor informatie omtrent gecentraliseerde susbsidiemiddelen voor sport bij kleinschalige en grote samenwerkingsverbanden, not-for-profit sportevenementen en capacity building.

Dit gebeurt in samenwerking met EU Sport Link, de organisatie die sinds 2016 bestaat om de Vlaamse sportsector (lokale besturen en Vlaamse sportfederaties) dichter bij het Europese sportbeleid en subsidies te brengen.

Je vindt alle informatie over Erasmus+ Sport KA1 op onze website.