Erasmus+ thematisch seminarie ‘Blended mobility for Higher Education: challenges, opportunities and concrete implementation’

Onze Franstalige collega’s (BE01) organiseren van 7 tot en met 9 juni 2023 in Brussel het seminarie ‘Blended mobility for Higher Education: challenges, opportunities and concrete implementation’. Het seminarie gaat door in het NH Collection Brussels Centre.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt dieper ingegaan op de opportuniteiten en de implementatie van “blended intensive programmes” en short term blended mobility”. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de praktische aspecten van deze twee specifieke vormen van mobiliteit (administratieve en wettelijke vereisten, de virtuele component, het creëren van innovatieve inhoud, de samenwerking zowel intern als met de partners, …). Tot slot kunnen ook andere aspecten van “blended mobility” eventueel aan bod komen.

Verwachte resultaten

Het seminarie biedt de deelnemers de mogelijkheid om meer te leren over de mogelijkheden van “blended mobility” en het uitwisselen van ervaringen en praktijken gerelateerd aan de implementatie van deze vorm van mobiliteit. Daarnaast wordt er ook informatie verstrekt over hoe de 42 Franstalige hogeronderwijsinstellingen dit aanpakken en het formuleren van aanbevelingen om de implementatie te verbeteren.

Wie kan deelnemen?

Personeel van hogeronderwijsinstellingen die met deze thematiek vertrouwd zijn.

Epos heeft 3 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Er kan slechts één deelnemer per instelling geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden betaald door onze Franstalige collega’s.
Vermits dit seminarie in Brussel doorgaat voorzien wij geen forfaitaire vergoeding voor de reiskosten.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerden Vlaamse instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 26 april 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel seminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

 

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Jos Verheyden.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat