Erasmus+ thematisch seminarie ‘Democracy speaks in many languages – what is sufficient?’ (FI)


Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ Finland organiseert van 12 tot 15 november 2023 een thematisch seminarie met als titel “Democracy speaks in many languages – what is sufficient?”.

 

Locatie:

Inari, Finland

Thema

Hoe geven we stem aan meertaligheid in scholen en pedagogieën? Wiens stemmen horen we in het onderwijs en het taalonderwijs? Weten, zien en begrijpen we hoe minderheden en meertaligheid deel uitmaken van onze interactie? Wie heeft het recht om een taal te spreken, of welke talen kunnen gesproken worden op school? Is er ruimte voor “gebroken” talen in scholen?

De focus van het seminar is het onderzoeken en bespreken van het leren van talen en taalpraktijken vanuit het oogpunt van de huidige paradigma’s voor het leren van talen, taalkundige veerkracht en leerautonomie. De onderliggende aanname is dat een democratie gedijt bij meertaligheid, maar hoe deze principes zich manifesteren in scholen en in het taalonderwijs is een onderwerp dat moet worden behandeld.

Het seminar omvat presentaties, workshops, schoolbezoeken en informele ontmoetingen. Het

seminar wordt gehouden in Inari (Finland), dat in de meest noordelijke hoek van de Europese Unie, midden in de noordelijke poolkap. In de gemeente worden officieel drie verschillende Sámi talen gebruikt naast het Fins: het Noord-Sámi, Inari Sámi en Skolt Sámi. Bijna een derde van de inwoners van Inari is Sámi. De lokale onderwijsoplossingen in combinatie met de huidige praktijk van het taalonderwijs zijn sterk aanwezig in het seminar.

Naast het introduceren van het Finse taalonderwijsbeleid, zal het evenement samenwerking en uitwisseling van onderwijspraktijken tussen de deelnemers bevorderen.

Wie kan deelnemen?

Het seminarie staat open voor leerkrachten, schoolleiders, lerarenopleiders en onderzoekers die werken rond talen, in het bijzonder minderheidstalen. Vlaanderen mag 2 deelnemers naar het seminarie sturen.

Het programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Deelnemers moeten aan het volledige programma deelnemen. Zij moeten op 12 november in de namiddag in Helsinki zijn. Er zijn een beperkt aantal verbindingen tussen Helsinki en Inari. Het Finse Nationale Agentschap zal de reis van en naar Inari organiseren en betalen.

Hoe aanvragen ?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 20  september 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:  

  • je motivatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
  • de keuze van je afgevaardigde

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos een forfait van 275 EUR voor de reiskosten heen en terug.

Het Finse Nationale Agentschap betaalt drie overnachtingen (in een single room), de maaltijden en de reis Helsinki/Inari.

Meer info?

Contacteer Jan Ceulemans.

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat