Erasmus+ thematisch seminarie ‘Green practices for increasing environmental sustainability ’

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Slovakije organiseert van 20 tot 22 maart 2024 in Riga ( Letland ) het seminarie ‘Green Practices for Increasing Environmental Sustainability‘.

Duurzaamheid is één van de vier hoofddoelstellingen van het Erasmus+ programma 2021-2027.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt dieper ingegaan op de prioriteit “Environment and fight against climate change” binnen de Erasmus+ projecten. Het seminarie biedt de tijd en ruimte voor netwerking en het uitwisselen van ideeën en goede praktijken. Zo komen biodiversiteit, energieverbruik en afvalverwerking zeker aan bod.  Het programma voorziet ook aangepaste bezoeken.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers niet alleen hun Europees netwerk zullen uitgebreid hebben maar eveneens nieuwe contacten voor samenwerking zullen leggen om nog beter te kunnen inspelen op hun eigen noden rond duurzaamheid in Erasmus+.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten/ beleidsverantwoordelijken uit de verschillende domeinen zijn toegelaten tot het seminarie.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties binnen de VET . Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Het programma is te vinden in bijgevoegd document.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Slovaakse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 309. ( €417 indien ‘groen reizen’)

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 8 januari 2024  in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • Ervaring binnen het Erasmus+ programma en de prioriteit van het seminarie

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Bart Claes.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat