Erasmus+ thematisch seminarie ‘Green practices in Erasmus+ projects ’ (SK)


Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Slovakije organiseert van 10 tot en met 12 april 2024 in Bratislava (Slovakije) het seminarie ‘GREEN PRACTICES IN ERASMUS+ PROJECTS’

Duurzaamheid is één van de vier hoofddoelstellingen van het Erasmus+ programma 2021-2027.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt dieper ingegaan op duurzame KA2 projecten binnen de VET en SCH sector. Het seminarie biedt de tijd en ruimte voor netwerking en het uitwisselen van ideeën en goede praktijken.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers niet alleen hun Europees netwerk zullen uitgebreid hebben maar eveneens nieuwe contacten voor samenwerking zullen leggen om nog beter te kunnen inspelen op hun eigen noden rond duurzaamheid in Erasmus+.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten/ beleidsverantwoordelijken uit de eerste en tweede graad van het initieel beroeps- en technisch onderwijs (VET) en schoolonderwijs (SCH).

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Slovaakse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 275.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 27 november 2023  in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria:

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • Ervaring binnen het Erasmus+ programma en de prioriteit van het seminarie

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Bart Claes.

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat