Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Finland organiseert van 16 tot 18 mei 2022 een thematisch seminarie met als titel “Education for greener future – the role of school in sparkling climate awareness and enthusiasm”.

Thema’s en doelstellingen

Scholen spelen een sleutelrol voor de bewustmaking over klimaatverandering en -verantwoordelijkheid. Onderwijs kan bijdragen tot een duurzame toekomst en leerlingen voorbereiden op een duurzame levenswijze. Iedereen zou de kennis, vaardigheden en attitudes moeten verwerven om de toekomst van onze planeet actief te beschermen. Tijdens dit seminarie wordt de rol van scholen toegelicht om het klimaatenthousiasme en de klimaatverantwoordelijkheid te verhogen.

Het seminarie wordt georganiseerd door het Finse Erasmus+ agentschap en de Groene Hoofdstad van Europa 2021, Lahti (https://greenlahti.fi/en ). De titel Groene Hoofdstad van Europa wordt jaarlijks toegekend aan een Europese stad met meer dan 100 000 inwoners die leiderschap toont op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Verwachte resultaten

  • Leren over de rol van de school op het vlak van bewustmaking omtrent klimaatverantwoordelijkheid en klimaatenthousiasme
  • Verschillende benaderingen leren over hoe duurzame ontwikkeling kan geïntegreerd worden in het dagelijkse schoolleven
  • Netwerken met Europese collega’s

Wie kan deelnemen?

Er worden 60 deelnemers verwacht: 20 uit Finland en 40 uit de rest van Europa.
Epos biedt 3 leerkrachten of directeurs uit het basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om deel te nemen aan dit seminarie. Per school mag één persoon deelnemen. Deelnemers moeten in staat zijn te communiceren in het Engels.

Het programma en de werktaal

Bekijk hier het gedetailleerde programma.

De werktaal van het seminarie is Engels.

Hoe aanvragen ?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 15 maart 2022 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

– je motivatie als school om hieraan te participeren
– de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
– de keuze van je afgevaardigde

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos een forfait van € 275 voor de reiskosten.

De kosten voor accommodatie, maaltijden, programma tijdens het seminarie worden gedragen door het Finse Nationale agentschap.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat: