Erasmus+ thematisch seminarie ‘Inclusion tool for better inclusion and diversity approach’ (SK)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Slovakije organiseert van 13 tot 15 november 2024 in Bratislava (Slowakije) het thematisch seminarie ‘Inclusion tool for better inclusion and diversity approach ’.

Inclusie en diversiteit is één van de horizontale prioriteiten van het Erasmus+ programma (2021-2027)

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt specifiek ingegaan op de uitdagingen en mogelijkheden om deelnemers met ‘fewer opportunities’ bij Erasmus+ mobiliteiten te betrekken.

Het seminarie wil potentiële aanvragers binnen het KA1 Erasmus+ programma laten kennismaken met een zelftest rond inclusie en diversiteit. De tool kan gebruikt worden om een beeld te vormen in hoeverre uw organisatie aansluit bij de prioriteiten en uitdagingen te geven om inclusieve aanpak te vergroten.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat organisaties binnen het  Erasmus+.programma. aan de slag kunnen binnen de eigen organisaties met een tool die de focus legt op diversiteit en inclusie . Het event geeft ook de kans om goede praktijkvoorbeelden met elkaar te delen.

Wie kan deelnemen?

Directieleden, leerkrachten/ beleidsverantwoordelijken uit Vlaamse scholen en opleidingscentra die dubbele finaliteit en arbeidsmarkt gerichte opleidingen aanbieden.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties binnen de VET .

Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Slovaakse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 309. ( €417 indien ‘groen reizen’)

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 20 mei 2024  in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • profiel van de organisatie in functie van de doelgroep ‘fewer opportuniites’
  • Ervaring binnen het Erasmus+ programma en de prioriteit van het seminarie

 

Meer info?

Contacteer Bart Claes.

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat