Erasmus+ thematisch seminarie “Le numérique, facteur de bien-être à l’école?” (FR)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Frankrijk organiseert van 7 tot 9 oktober 2024 een thematisch seminarie met als titel “Le numérique, facteur de bien-être à l’école?”

Locatie

Atelier Canopé 6, Poitiers, Frankrijk

Datum

Start: 7 oktober 2024, 14u00

Einde: 9 oktober 2024, 16u00

Werktaal

Frans (geen Engels!)

Thema’s en doelstellingen

Deze TCA wordt georganiseerd door de Région Académique Nouvelle-Aquitaine in samenwerking met :

 • de academische regio’s Grand Est, Bretagne en Pays-de-Loire
 • Cégeps in het oosten van Québec
 • Université de Poitiers (in samenwerking met hun partner in Québec, Université Laval)
 • eTwinning en Réseau Canopé
 • CMQ du numérique pour la formation professionnelle 4.0
 • TNE 86
 • IH2EF

 

De onderwijsautoriteit van Poitiers zet zich ook in voor een proactieve digitale strategie voor het onderwijs in het kader van “Poitiers hoofdstad van het onderwijs”. Sinds 2021 experimenteert het met het programma Territoire Numérique Educatif (Digitaal Onderwijsterritorium) en werkt het samen met lokale spelers op dit gebied.

Deze transnationale activiteit wordt geprogrammeerd in het kader van het Festival de la Francophonie.

Dit Europese Erasmus+ seminarie brengt Franstalige deelnemers uit Québec en Europa samen om het gebruik van digitale technologie te promoten als een middel om het welzijn op school te bevorderen.

Het gekozen thema is gebaseerd op twee observaties:

 • De noodzaak om iets te doen aan het welzijn van leerlingen, die een moeilijke periode achter de rug hebben met de COVID-19 gezondheidscrisis. Dit is een van de prioriteiten uit de circulaire van 2022 van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het is ook in lijn met de doelstellingen van media- en informatiegeletterdheid, de strijd tegen cyberpesten en desinformatie, inclusief de ontwikkeling van empathielessen en het werken aan psychosociale vaardigheden.
 • Digitale technologie is een integraal onderdeel geworden van het schoolgebeuren.

 

Het wordt vaak voorgesteld als een bron van ongeluk en misbruik. Digitale technologie kan echter een hulpmiddel zijn om het welzijn op school te verbeteren, zowel voor leerlingen als voor het personeel. Digitaal onderwijs helpt ook om kritisch denken, burgerschap en openheid voor de wereld te ontwikkelen. Het onderwijspersoneel is echter niet altijd vertrouwd met digitale hulpmiddelen en het gebruik ervan.

Tegen deze achtergrond leek het ons nuttig om onderwijs- en opvoedingspraktijken en managementpraktijken te delen die het welzijn van leerlingen en personeel bevorderen, met behulp van digitale technologie, die interessant kunnen zijn voor de hele onderwijsgemeenschap.

Deze benadering, die digitale technologie en welzijn met elkaar in verband brengt, zou het denken over empathie bij het leren, zoals dat in verschillende schoolsystemen (Denemarken, Frankrijk, enz.) wordt ontwikkeld, kunnen verrijken.

Verwachte resultaten

Het doel van het seminarie is om het gebruik van digitale technologie te promoten als een instrument voor het ontwikkelen van welzijn en levenskwaliteit in scholen, en om deelnemers uit heel Europa en Quebec aan te moedigen om hun verschillende ervaringen en beste praktijken te delen.

Het seminar zal zich richten op een aantal thema’s/prioriteiten:

 • Het omkeren van bepaalde negatieve voorstellingen van het mogelijke gebruik van digitale technologie en de impact ervan
 • Deelnemers beter in staat stellen om projecten te ontwikkelen die digitale technologie en welzijn combineren in hun instellingen en structuren.
 • Verrijking van standpunten door interculturele uitwisselingen over de zorg voor leerlingen in verschillende onderwijssystemen.

 

Het seminar wordt verrijkt met presentaties van Franse, Quebecse en Europese experts, presentaties van digitale projecten en tools, workshops voor het uitwisselen van praktijken en bezoeken aan specifieke faciliteiten.

Deelnemers krijgen ook de kans om potentiële partners uit Europa en Québec te ontmoeten en contacten te leggen in andere landen, om zo inspiratie op te doen uit praktijken die in andere landen worden toegepast en te genieten van een interculturele ervaring.

Wie kan deelnemen?

Er worden 60 deelnemers verwacht. Vlaanderen mag 3 deelnemers naar het seminarie sturen. Zij moeten actief zijn in het schoolonderwijs en ervaringen en/of goede praktijken rond digitalisering en welzijn kunnen voorleggen.

Het programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Hoe aanvragen ?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 15 mei 2024 in. Je kandideert in het Frans. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

 • je motivatie om hieraan te participeren
 • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
 • de keuze van je afgevaardigde

 

Kostprijs ?

Reiskosten

Epos verwacht dat je de reis naar Poitiers met de (hogesnelheids)trein uitvoert. Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos een forfait van € 417 (green travel) voor de reiskosten heen en terug. Indien je reist op 6 oktober (heen) en/of op 10 oktober (terug), krijg je een forfaitaire tussenkomst van 133 EUR voor de extra overnachting (maximum twee nachten).

Verblijfskosten

De kosten voor accommodatie en maaltijden tijdens het seminarie worden gedragen door het Franse Nationale agentschap.

 • 2 nachten: 7 en 8 oktober
 • 2 x ontbijt: 8 en 9 oktober
 • 2 x lunch : 8 en 9 oktober
 • 2 x diner: 7 en 8 oktober

 

Nog vragen?

Contacteer Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat