Stel je kandidaat voor het Erasmus+ thematisch seminarie voor het basisonderwijs (NL)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Nederland organiseert van 13 tot 15 november 2024 een thematisch seminarie met als titel “Opening windows of opportunity: establishing learning networks and school partnerships serving migrating children in Europe through international education”.

Locatie: Den Haag, Nederland

Datum: van 13 november tot 15 november 2024.

Werktaal: Engels

Thema’s

 • Basisonderwijs (3-12 jaar)
 • International Baccalaureate Primary Years Programme (IB-PYP)
 • Curriculumontwikkeling
 • Migranten
 • Europees en wereldburgerschap
 • Inclusie en diversiteit
 • Professionele ontwikkeling
 • Netwerking

 

Doelstellingen

De deelnemers zullen:

 • een beter begrip krijgen van het IB-PYP curriculum, in het bijzonder zijn potentieel voor diverse klassen uit het basisonderwijs
 • het IB-PYP contextualiseren op lokaal en regionaal niveau
 • hun netwerk van gelijkgestemde collega’s in heel Europa uitbreiden
 • concrete plannen opstellen voor samenwerking bij het realiseren van mogelijke aanpassingen van het curriculum

 

Verwachte resultaten

Het ideale resultaat van deze TCA zouden innovatieve partnerschappen zijn die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van Erasmus+ financiering om te pionieren met leernetwerken in openbare scholen, in het bijzonder in achtergestelde gebieden.

Extra info

In de afgelopen tien jaar is de demografie van de lagere klassen in grote Europese steden opmerkelijk veranderd. Deze verandering is het resultaat van toenemende mobiliteit, globalisering en door conflicten veroorzaakte ontheemding, en heeft aanpassingen op vele niveaus in de samenleving vereist. Sommige nationale leerplannen hebben opmerkelijke inspanningen geleverd om zich aan te passen aan een meertalige, multiculturele en meertalige leerlingenpopulatie, terwijl andere landen de sprong nog moeten wagen.

Met deze TCA biedt het Nationaal Agentschap Erasmus+ een platform voor discussie over geschikte onderwijsbenaderingen voor migranten- en vluchtelingenkinderen op het gebied van taal, leerplan, Europees/mondiaal burgerschap, inclusie en de behoeften van de 21e-eeuwse basisschool.

Als achtergrond voor de discussie dient een lokale casestudy uit Den Haag, Nederland, waar een openbare school het nationale curriculum verrijkte met het Basisjarenprogramma (PYP) van het Internationaal Baccalaureaat (IB). De school ligt in een van de meest complexe en diverse buurten van de stad en werd een leercentrum voor onderwijs in achtergestelde gemeenschappen. Het op onderzoek gebaseerde, transdisciplinaire curriculum blijkt een welkome overgang te zijn naar meer leerlinggericht, inclusief onderwijs.

Wie kan deelnemen?

Er worden 80 deelnemers verwacht. Vlaanderen mag 4 deelnemers naar het seminarie sturen. Zij moeten actief zijn in het basisonderwijs.

Dit evenement is het meest geschikt voor directeuren en beleidsmakers van basisscholen (3-12 jaar). Andere onderwijsprofessionals in besluitvormende posities met betrekking tot het basisonderwijs zijn ook welkom om zich aan te melden.

Deelnemers moeten geïnteresseerd zijn in het IB PYP en gemotiveerd zijn om verandering teweeg te brengen in hun scholen/instellingen. Deelnemers moeten graag actief willen samenwerken met collega’s uit heel Europa over de onderwerpen van de TCA. Bovendien moeten deelnemers bereid zijn om de mogelijkheden die Erasmus+ te bieden heeft om de samenwerking rond deze thema’s te bevorderen, serieus te onderzoeken. Voorkennis over het Internationaal Baccalaureaat is welkom, maar niet vereist.

Het programma

Er is nog geen gedetailleerd programma beschikbaar.

Hoe aanvragen ?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Je dient het formulier uiterlijk op 30 augustus 2024 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

 •  je motivatie om hieraan te participeren
 • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie;
 • de keuze van je afgevaardigde

Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via Epos een contract en een verslagformulier.

Kostprijs ?

Reiskosten:

Epos verwacht dat je de reis naar Den Haag met de trein uitvoert. Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos een forfait van

 • €56 (voor een afstand tussen 10 en 99 km vanuit de standplaats tot Den Haag) of
 • €285 (voor een afstand tussen 100 en 499 km vanuit de standplaats tot Den Haag)

Verblijfskosten:

De kosten voor accommodatie en maaltijden tijdens het seminarie worden gedragen door het Nederlandse Nationale agentschap.

Nog vragen?

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat